Vykonanie obnovy po vrátení zmien k snímke

Vždy, keď vrátite stav vášho virtuálneho počítača k staršej snímke (snapshot), budete musieť použiť funkciu Reset after snapshot revert, aby sa všetky klienty, ktoré sa pripájajú na server, zosynchronizovali s daným serverom.

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Reset after snapshot revert pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

reset_after_snapshots_revert

2.Predtým, ako bude môcť byť vykonaná obnova pre ESMC Server realm, systém vás vyzve, aby ste zadali vaše root heslo databázy.

reset_after_snapshots_revert_02