Nasadenie virtuálneho zariadenia

Virtuálne zariadenie ESMC (ESMC VA) je dostupné pre používateľov, ktorí chcú spúšťať ESET Security Management Center vo virtualizovanom prostredí. Virtuálne zariadenie ESMC zjednodušuje nasadenie nástroja ESET Security Management Center a je rýchlejšie ako all-in-one inštalátor alebo inštalácia súčastí.

Virtuálne zariadenie ESMC môže byť nasadené vo väčšine virtuálnych prostredí. Podporuje natívne aj čisté (bez systému) nástroje hypervisor (VMware vSphere/ESXi a Microsoft Hyper-V), ako aj hostiteľské nástroje hypervisor, ktoré sa často používajú na operačných systémoch určených pre stolové počítače (VMware Workstation, VMware Player a Oracle VirtualBox). Úplný zoznam nájdete v kapitole Podporované nástroje Hypervisor.

Táto príručka podrobne vysvetľuje postup nasadzovania a spravovania ESMC VA vrátane jeho nových funkcií:

Konzola na správu virtuálneho zariadenia ESMC – jednoduché textové používateľské rozhranie (TUI) s hlavným menu. Toto rozhranie vám pomôže s textovými príkazmi zobrazením výzvy na zadanie potrebných hodnôt. ESMC VA dokážu bez problémov používať a spravovať aj používatelia, ktorí nemajú pokročilé skúsenosti s prácou v CentOS 7 alebo iných Linuxových operačných systémoch. Medzi najdôležitejšie funkcie dostupné v tomto rozhraní patria:

oSet static IP address – manuálne nastavenie statickej IP adresy v prípade, že vaše ESMC VA nemá DHCP serverom priradenú žiadnu IP adresu.

oPull database from other server – pre prípad, že potrebujete aktualizovať alebo migrovať svoje ESMC VA.

oBackup and restore of ESMC database – tieto funkcie sú dôležité pre váš plán obnovy v prípade straty dát a sú k dispozícii v prípade problémov s ESMC VA.

oFactory reset – obnoví virtuálne zariadenie do pôvodného stavu, v akom sa nachádza po čerstvom nasadení. Túto funkciu môžete použiť v prípade problémov s ESMC VA. Aby ste sa vyhli strate dát, majte vždy vytvorenú zálohu databázy.

Rozhranie na správu Webmin – webové rozhranie tretej strany, ktoré zjednodušuje správu Linuxového systému. Umožňuje vám spravovať ESMC VA vzdialene z vášho webového prehliadača pomocou intuitívneho rozhrania. Najdôležitejšie moduly rozhrania Webmin sú popísané v tomto dokumente.