Pobieranie bazy danych z innego serwera

Ta funkcja służy do pobierania bazy danych ESMC z istniejącego urządzenia wirtualnego ESMC uruchomionego w infrastrukturze. Jest ona obsługiwana tylko na serwerze ESMC, ale nie na innych komponentach (MDM, ERA Proxy 6.x). Jest to przydatne w przypadku uaktualniania urządzenia wirtualnego ERA do najnowszej wersji lub migracji takiego urządzenia wirtualnego ESMC.

important

WAŻNE

W przypadku migracji należy zapewnić dostępność starego urządzenia wirtualnego ESMC, aby zastosować politykę zmian nazwy hosta/adresu IP do wszystkich komputerów klienckich. W przeciwnym razie klienty będą próbowały się łączyć ze starym urządzeniem wirtualnym ESMC, a nie nowym.

Upewnij się, że w starym urządzeniu wirtualnym ESMC włączono protokół SSH.

Bazę danych można pobrać tylko w przypadku migracji do serwera ESMC w tej samej lub nowszej wersji. Podczas procedury pobierania struktura bazy danych jest aktualizowana, ale proces ten nie powiedzie się w przypadku pobierania na starszą wersję serwera. Pobieranie bazy danych nie jest zalecanym sposobem na uaktualnianie. Zaleca się użycie zadania Uaktualnianie komponentu, a po zakończonym pomyślnie uaktualnieniu — pobranie bazy danych na inny serwer w razie potrzeby.

Aby pobrać bazę danych, wykonaj poniższe działania:

1.Wdróż nowe urządzenie wirtualne ESMC, ale go jeszcze nie konfiguruj.

2.Otwórz konsolę maszyny wirtualnej i na ekranie głównym naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić tryb zarządzania nowo wdrożonego urządzenia wirtualnego ESMC.

3.Wpisz polecenie eraadmin i dwa razy naciśnij klawisz Enter, aby się zalogować.

pull_db_login

4.Wybierz opcję Pobieranie bazy danych z innego serwera za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij klawisz Enter.

pull_db

5.Wprowadź hasło użytkownika root bazy danych w zdalnym urządzeniu wirtualnym ESMC, z którego chcesz pobrać bazę danych ESMC (Twojego starego urządzenia wirtualnego ESMC). Jeżeli w starym urządzeniu wirtualnym ESMC używasz tylko jednego hasła, wpisz je tutaj.

6.Wprowadź połączenie ze zdalnym urządzeniem wirtualnym ESMC (SSH) — wpisz nazwę użytkownika (root) oraz nazwę hosta lub adres IP starego urządzenia wirtualnego ESMC w następującym formacie: root@adresIP lub root@nazwahosta

7.W razie wyświetlenia pytania o autentyczność hosta wpisz yes. W przeciwnym razie zignoruj ten krok.

8.Wpisz hasło maszyny wirtualnej starego urządzenia wirtualnego ESMC i naciśnij klawisz Enter. Po utworzeniu kopii zapasowej pojawi się komunikat Utworzono kopię zapasową bazy danych zdalnego serwera ERA.

note

Uwaga

Czas trwania operacji tworzenia i przywracania kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych.

9.Wpisz jeszcze raz hasło maszyny wirtualnej starego urządzenia wirtualnego ESMC. Zależnie od czasu trwania kopiowania bazy danych podczas operacji tej może wielokrotnie pojawić się monit o wpisanie hasła.

10. Poczekaj na przywrócenie bazy danych.

pull_db_interactive

11. Jeżeli przeprowadzasz uaktualnianie: po pomyślnym pobraniu bazy danych ESMC zamknij stare urządzenie wirtualne ESMC, aby je wycofać z użycia. Zalecamy zachowanie starego urządzenia wirtualnego ESMC do czasu zakończenia weryfikacji prawidłowego działania nowej instancji.

12. Skonfiguruj nowe urządzenie:

Uaktualnienie — nowe urządzenie wirtualne należy skonfigurować dokładnie tak samo jak poprzednie urządzenie wirtualne ESMC.

Migracja — należy zmienić konfigurację tak, aby ją dopasować do nowej domeny (skonfigurować domenę lub ponownie do niej dołączyć) lub właściwości sieci, np. w przypadku przenoszenia urządzenia wirtualnego ESMC do innej sieci.

note

Uwaga

Upewnij się, że wszystkie dane zostały zachowane, wszystkie klienty nawiązują połączenie z nowym serwerem, a urządzenie wirtualne ESMC działa tak samo jak poprzednie.