Konzole pro správu ESMC virtuální appliance

Po úspěšném nasazení ESMC VA si otevřete okno virtuálního počítače. Na obrazovce virtuálního stroje jsou zobrazeny základní informace o ESMC VA a jejím stavu, jako je název počítače, jeho IP adresa a bližší informace o nainstalovaných ESMC komponentách. Stisknutím klávesy Enter se z této obrazovky můžete přepnout do konzole pro správu ESMC virtuální appliance. Pro vstup do režimu správy zadejte heslo, které jste si nastavili v průběhu konfigurace ESMC a dvakrát potvrďte stisknutím klávesy Enter. Pokud jste zatím heslo pro přístup do ESMC VA nenastavovali, pro vstup do režimu správy použijte výchozí heslo eraadmin.

Po přihlášení do konzole pro správu ESMC VA máte k dispozici tyto možnosti:

Set Static IP address

Enable/Disable remote access

Backup database

Restore database

Reset after snapshot revert

Pull database from other server

Změna hesla do virtuálního stroje

Change database password

Rejoin domain

Configure domain

Factory reset

important

Důležité

Dostupnost jednotlivých možností závisí na použitém typu ESMC virtuální appliance a fázi jejího nasazení.

Restart system – pomocí této možnosti restartujete ESMC VA.

Shut down system – pomocí této možnosti vypnete ESMC VA.

Lock screen – pomocí této možnosti uzamknete počítač a zabráníte ostatním osobám v používání ESMC virtuální appliance a přístupu k jejím souborům. Uzamknout obrazovku můžete také stisknutím klávesy Esc. Tímto opustíte režim správy a vrátíte se zpět na hlavní obrazovku ESMC VA.

Exit to Terminal – pomocí této možnosti se přepnete do terminálu operačního systému. Tímto opustíte režim správy ESMC VA a zobrazí se terminál. Pro návrat na hlavní obrazovku ESMC VA zadejte příkaz exit, případně logout, a potvrďte klávesou Enter.