Záloha databáze

Zálohování představuje nezbytnou součást pro zabránění ztráty dat (disaster recovery). Pomocí této funkce (Backup database) vytvoříte zálohu ESMC databáze. MySQL soubor s názvem era-backup.sql se vytvoří do složky root.

note

Poznámka

Alternativu k zálohování databáze představují snapshoty celého virtuálního stroje. Tím si zachováte celou ESMC virtuální appliance, včetně veškerého nastavení společně s ESMC databází. Při návratu ke staršímu snapshotu nezapomeňte spustit úlohu pro Reset po obnovení snapshotu, čímž vynutíte synchronizaci dat.

important

Důležité

ESMC databázi doporučujeme pravidelně zálohovat a zálohu ukládat na externí úložiště. Pokud by došlo k problémům a ztrátě dat, budete mít k dispozici kopii ESMC databáze – uloženou mimo ESMC virtuální appliance. Například v případě poškození ESMC VA nebo jejím smazání. Pokud budete mít aktuální zálohu ESMC databáze, budete schopni ESMC virtuální appliance obnovit do stavu před nehodou. Pro více informací přejděte do kapitoly Disaster recovery ESMC virtuální appliance

1.Pro přechod do režimu správy stiskněte na úvodní obrazovce virtuální appliance klávesu Enter, zadejte heslo a potvrďte opětovným stisknutím klávesyEnter. Pomocí šipek vyberte z dostupných možností Backup database a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

backup_db

2.Před zahájením zálohování budete vyzváni k zadání vašeho databazového root hesla.

note

Poznámka

Pokud si nepamatujete heslo databázového uživatele root, můžete si jej změnit. Následně spusťte zálohování znovu.

backup_db_02

V závislosti na velikosti databáze může tato operace chvíli trvat.

note

Poznámka

Vždy zkontrolujte, zda není na obrazovce nějaké chybové hlášení. V případě výskytu chyby nelze považovat zálohování za úspěšné. V takovém případě zkuste zálohu databáze spustit znovu.

Vytvořenou zálohu databáze naleznete ve složce: /root/era-backup.sql

important

Důležité

Zálohu si stáhněte, například prostřednictvím Webmin File manager, a uložte na bezpečné místo.