ESMC Server Appliance

V této kapitole uvádíme postup konfigurace Virtual Appliance jako ESMC server. Konfigurační stránka je rozdělena na dvě části Application a Networking properties. Abyste mohli pokračovat dále, je nutné vyplnit všechny povinné parametry označené červeně. V případě potřeby vyplňte rovněž volitelné parametry.

note

Poznámka

Tato ESMC virtuální appliance vytvoří virtuální počítač, na kterém poběží ESMC server. Vhodná je pro SMB i enterprise prostředí.

Povinné položky pro konfiguraci ESMC server appliance:

Password – jedná se o důležité heslo. Nastaví se jako heslo uživatele root v operačním systému CentOS, použije se jako heslo pro přístup do ESMC databáze, bude jej mít výchozí účet Administrator v ESMC Web Console a ESMC certifikační autorita bude opatřena tímto heslem.

config_server_va

Sice to není nutné, ale doporučujeme vyplnit také nepovinné parametry. Například můžete vyplnit informace o připojení do domény. Tím si ušetříte čas při ruční konfiguraci v budoucnu, protože tato dato jsou vyžadována například při synchronizaci.

enable_http_forward_proxy

Klikněte sem pro zobrazení většího obrázku

Dále můžete aktivovat Apache HTTP Proxy, komponentu která dokáže do cache ukládat aktualizační a instalační balíčky. Pro její aktivaci vyberte možnost Enable HTTP forward proxy. Následně dojde k vytvoření odpovídajících politik (s názvem Používat HTTP Proxy a jejich přiřazení nejnadřazenější statické skupině Všechna zařízení pro následující produkty:

oESET Endpoint pro Windows

oESET Endpoint pro macOS (OS X) a Linux

oESET Management Agent

oESET File Security pro Windows Server (V6+)

oESET Shared Local Cache
 

Vytvořená politika ovlivní nastavení produkty tak, aby se připojoval k internetu prostřednictvím této proxy. V konfiguraci se jako proxy server použije lokální IP adresa ESMC serveru a port 3128. Autentifikace je vypnutá. V případě potřeby můžete toto nastavení zkopírovat a použít jej také pro další produkty.

Pomocí této komponenty snížíte vytížení do internetu, protože Apache HTTP Proxy bude do cache ukládat data stahovaná produkty ESET. Instalaci této komponenty doporučujeme již ve chvíli, kdy budete prostřednictvím ESMC ve své síti spravovat alespoň 37 stanic.

Apache HTTP Proxy můžete nainstalovat kdykoli později. Potřebné kroky naleznete ve FAQ k ESMC virtuální appliance.

 

Konfigurace sítě

Pro konfiguraci síťového adaptéru odrolujte stránku a vyplňte pole: Network IP Address, Network Netmask, Default Gateway, DNS1, DNS2. Všechna pole jsou volitelná.

Připojení ESMC virtuální appliance do domény

ESMC virtuální appliance můžete připojit do domény již v průběhu prvotní konfigurace. Pro použití ESMC VA v doméně je nutné vyplnit níže uvedená nastavení:

Windows workgroup – pracovní skupina nebo NETBIOS jméno domény, například DOMAIN.

Windows domain – název domény, například domain.com.

Windows domain controller – název doménového řadiče. Zadejte plně kvalitifikované jméno (FQDN) doménového řadiče.

Windows domain administrator – uživatelský účet, pod kterým se provede přidání stroje do domény.

Windows domain administrator password – heslo k výše uvedenému uživatelskému účtu.

DNS1 – IP adresa DNS serveru. Ve většině případů shodný s adresou doménového řadiče.

Zkontrolujte vámi zadané parametry. Ujistěte se, že jste veškeré parametry nastavili správně. Později je již nebude možné jednoduše změnt.

 

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

Akci dokončete kliknutím na tlačítko Submit. Následně se zobrazí tato informace:

va_server_config_after_submit

note

Poznámka

Tuto stránku neaktualizuje. Prohlížeč nebo záložku s touto stránku zavřete a vraťte se zpět do konzole ESMC VA.

Po restartování a automatickém nakonfigurování ESMC Virtual Appliance se zobrazí konzole s podrobnými informace. Na úvodní obrazovce jsou uvedeny informace o verzích ESMC komponent stejně jako název server serveru, IP adresa a port. Naleznete zde také adresu, na níž je dostupná ESMC Web Console, ve formátu https://[nazev_serveru] a https://[IP_adresa].

va_server_console_window_configured

important

Důležité

Před připojením prvních ESET Management Agentů doporučujeme vytvořit snapshot virtuálního stroje.

Do internetového prohlížeče zadejte adresu (výše uvednou) na níž je dostupná ESMC Web Console a přihlaste se. Mějte na paměti, že uvedený název serveru a IP adresa uvedená na obrázku je pouze ilustrační, a ve vašem prostředí bude odlišná. Po přihlášení již můžete ESET Security Management Center začít používat.

note

Poznámka

Po prvním přihlášení do ESMC Web Console doporučujeme spustit klientskou úlohu pro aktualizaci operačního systému na server, kde běží ESET Security Management Center.