Obnova virtuálneho zariadenia ESMC po nehode

V prípade nešťastnej udalosti, kde dôjde k poškodeniu vášho ESMC VA, jeho zmazaniu z úložiska alebo sa nedá znova spustiť, sa môžete riadiť postupom obnovy po nehode.

icon_details_hoverPoznámka:

Pre úspešnú obnovu je nevyhnutné, aby ste mali zálohu databázy svojho ESMC VA.

1.Stiahnite si najnovšiu verziu esmc_appliance.ova alebo esmc_appliance.vhd.zip v prípade, že používate Microsoft Hyper-V. Výhodou tohto postupu obnovy je, že vaše ESMC VA bude aktuálne.

2.Nasaďte nové ESMC VA, ale zatiaľ ho nekonfigurujte. Prečítajte si inštrukcie v časti Proces nasadenia ESMC zariadenia.

3.Povoľte Webmin, aby bolo možné odovzdať záložný súbor MySQL. Viac informácií nájdete v časti Povolenie/zakázanie rozhrania Webmin.

4.Obnovte databázu z posledného záložného súboru. Postupujte podľa krokov popísaných v kapitole Obnova databázy.

5.Nakonfigurujte vaše čerstvo nasadené ESMC VA s obnovenou databázou tak, ako vaše predchádzajúce ERA/ESMC VA. Viac informácií nájdete v časti Konfigurácia ESMC VA.