Najčastejšie otázky o virtuálnom zariadení ESMC

Táto kapitola obsahuje niektoré z najčastejšie sa vyskytujúcich otázok a problémov, s ktorými sa môžete stretnúť. Kliknite na názov kapitoly pre zobrazenie riešenia vášho problému:

Ako zistiť, ktoré súčasti produktu ESMC sú nainštalované?

Potrebujem do svojho virtuálneho zariadenia ESMC pridať ďalšie súčasti?

Ako povoliť Apache HTTP Proxy na virtuálnom zariadení ESMC po počiatočnej konfigurácii?

Ako nastaviť LDAP pre povolenie synchronizácie statických skupín na virtuálnom zariadení ESMC?

Ako obnoviť zabudnuté heslo pre virtuálne zariadenie ESMC?

Ako zmeniť reťazec pripojenia pre ESMC databázu?

Ako nastaviť Hyper-V Server pre RD Sensor?

Ako zmeniť číslo portu pre virtuálne zariadenie ESMC?

Ako zvýšiť veľkosť pamäte pre MySQL Server?

Mám problém s nástrojom ESMC bežiacom na Hyper-V Serveri 2012 R2.

Ako zlepšiť výkon nástroja Oracle VirtualBox?

Ako povoliť príkaz YUM, ak používam HTTP proxy?

Ako aktualizovať operačný systém na počítači, na ktorom je nainštalovaný ESMC VA Server?

Ako natrvalo vypnúť SELinux?

Ako reštartovať konzolu na správu virtuálneho zariadenia?

Ako použiť Proxy pre pripájanie Agentov?

Ak sa váš problém nenachádza v tomto zozname, skúste hľadať podľa kľúčových slov alebo fráz, ktoré vystihujú váš problém, v pomocníkovi programu ESET Security Management Center.

Ak nenájdete riešenie vášho problému alebo odpoveď na vašu otázku v pomocníkovi, môžete vyskúšať našu pravidelne aktualizovanú Databázu znalostí.

Ak vám pomocník programu ani databáza znalostí nepomohli, môžete sa obrátiť na technickú podporu spoločnosti ESET. Kontaktný formulár môžete nájsť v časti Pomocník a podpora v hlavnom okne vášho produktu ESET.