Citrix

Nasadenie ESMC VA v prostredí Citrix:

Prerekvizity:

Vaša IPv4 sieť musí byť dostupná v prostredí Citrix. Protokol IPv6 nie je podporovaný virtuálnym zariadením ESMC.

Súbor .ovf musí byť dostupný na počítači, kde budete nasadzovať ESMC VA.

Na import OVF/OVA balíka sú potrebné povolenia správcu fondu (Pool Admin Permissions).

Na účely nasadenia je potrebné mať dostatok ukladacieho priestoru, a to minimálne 100 GB.

Proces nasadenia:

1.Vyberte možnosť File > Import.

2.Kliknite na možnosť Browse, vyhľadajte súbor esmc_appliance.ova, ktorý ste stiahli z webovej stránky spoločnosti ESET a kliknite na Next.

3.Označte možnosť I accept the End User License Agreements a kliknite na Next.

4.Zvoľte fond (pool) alebo samostatný server, kde chcete umiestniť ESMC VA a kliknite na Next.

5.Umiestnite importovaný virtuálny disk do ukladacieho repozitára a kliknite na Next.

6.Namapujte rozhrania virtuálnej siete výberom možnosti Target Network a kliknite na Next.

7.Vyberte možnosť overenia digitálneho podpisu (voliteľné) a kliknite na Next.

8.Vyberte možnosť Don't use Operating System Fixup a kliknite na Next.

9.Vyberte sieť (rovnakú ako v kroku č. 6 vyššie), kde nainštalujete dočasné ESMC VA, ktoré bude použité na vykonanie importu, a kliknite na Next.

10.Skontrolujte nastavenia a kliknite na Finish.

 
Proces nasadenia môže chvíľu trvať, pričom Citrix server sa bude javiť ako nečinný. Neprerušujte tento proces.

icon_details_hoverPoznámka:

Viac informácií o nasadení OVF/OVA nájdete v dokumentácii dodávateľa.

Po vytvorení virtuálneho počítača ho môžete spustiť. Zobrazia sa nasledujúce informácie:

VA_first_time_config

Otvore svoj webový prehliadač a zadajte IP adresu svojho nasadeného ESMC zariadenia do poľa s adresou. IP adresa je uvedená v okne konzoly (zobrazené nižšie). Zobrazí sa hlásenie „First time appliance configuration needs to be performed. Please connect using a web browser to: https://[IP adresa]“.

Ďalším krokom je nastavenie vášho zariadenia pomocou webového rozhrania.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Ak nemáte vo svojej sieti DHCP server, budete musieť pre ESMC VA nastaviť statickú IP adresu pomocou konzoly na správu. Ak nie je pridelená žiadna IP adresa, zobrazí sa nasledujúca informácia, pričom URL adresa nebude obsahovať IP adresu:

Ak nie je pridelená IP adresa, môže sa stať, že DHCP server nebude môcť prideliť novú. Uistite sa, že v podsieti, kde sa nachádza virtuálne zariadenie, sú dostupné voľné IP adresy.

VA_config_no_dhcp