Obnovenie pôvodných nastavení

Pre vrátenie virtuálneho zariadenia ESMC do pôvodného stavu môžete použiť funkciu Factory reset. Všetky nastavenia budú vynulované a celá ESMC databáza bude odstránená.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Dôrazne odporúčame, aby ste si pred obnovením pôvodných nastavení zálohovali vašu ESMC databázu. Po vynulovaní ostane vaša databáza prázdna.

Funkcia obnovenia pôvodných nastavení obnoví len tie nastavenia, ktoré boli zmenené počas konfigurácie ESMC VA. Ostatné zmeny a nastavenia budú ponechané. V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že funkcia obnovenia pôvodných nastavení nevráti vaše virtuálne zariadenie do pôvodného stavu úplne. Ak máte problémy s ESMC VA, odporúčame nasadiť nový počítač. Pre aktualizáciu/migráciu alebo vykonanie obnovy po nehode postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Factory reset pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

factory_reset

2.Stlačte Enter pre vykonanie obnovy pôvodných nastavení. V prípade, že ste si to rozmysleli, ešte stále sa v tomto bode môžete vrátiť späť do menu stlačením klávesovej skratky Ctrl + C.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Nepoužívajte skratku Ctrl + C, ak je už obnova spustená, pretože to môže poškodiť virtuálne zariadenie.

factory_reset_02

icon_details_hoverPoznámka:

Ak uvidíte na obrazovke akékoľvek chybové hlásenia počas obnovy pôvodných nastavení, skúste spustiť obnovu znova. V prípade, že opätovné spustenie obnovy pôvodných nastavení nepomohlo, odporúčame vykonať nové nasadenie. Môžete postupovať podľa rovnakých krokov ako v prípade aktualizácie/migrácie alebo vykonať obnovu po nehode.

Zoznam akcií, ktoré vykoná obnovenie pôvodných nastavení:

vynuluje nastavenia siete, všetky heslá a názov hostiteľa,

vyčistí nástroj Webmin, konfiguračné súbory zariadenia, balíky a systémové protokoly,

odstráni z ESMC databázy všetky dáta,

vynuluje používateľské heslo pre ESMC databázu.

Po reštarte bude vaše ESMC VA obnovené do pôvodného stavu ako je to v prípade, keď je čerstvo nasadené, a vy budete môcť začať s nastaveniami od základov.

icon_details_hoverPoznámka:

Vlastné úpravy alebo nastavenia, ktoré sa netýkajú ESMC, ostanú nezmenené.