Ako natrvalo vypnúť SELinux?

SELinux je vo virtuálnom zariadení predvolene aktívny. Pre jeho trvalé vypnutie postupujte podľa nižšie uvedených krokov:

1.V konzole na správu virtuálneho zariadenia zvoľte možnosť Exit to Terminal.

2.Spustite príkaz:
nano /etc/selinux/config

3.Upravte riadok:
SELINUX=permisive
na
SELINUX=disabled

4.Uložte zmeny a ukončite editor.

5.Pre uplatnenie zmien reštartujte počítač nasledujúcim príkazom:
reboot