ESMC Server zariadenie

Toto je sekcia nastavení pre zariadenie ESMC Server. Pozostáva z 2 častí: Application a Networking properties. Vyplňte všetky povinné polia (označené červenou farbou). Ak je to potrebné, môžete tiež zadať voliteľné parametre.

icon_details_hoverPoznámka:

Tento typ virtuálneho zariadenia ESMC spúšťa ESMC Server na vyhradenom virtuálnom počítači. Táto konfigurácia je odporúčaná pre menšie firmy aj pre veľké podnikové siete.

Povinné polia konfigurácie pre zariadenie ESMC Server:

Password – toto heslo je dôležité, pretože bude použité vo virtuálnom počítači, ESMC databáze, certifikačnej autorite ESMC Servera a ESMC Web Console.

config_server_va

Hoci to nie je povinné, odporúčame zadať aj voliteľné parametre. Napríklad podrobnosti o doméne a doménovom radiči, prihlasovacie údaje pre účet správcu domény atď. Tieto parametre sú dôležité pre akcie na doméne, ako napr. synchronizácia.

enable_http_forward_proxy

Pre ukladanie aktualizácií do vyrovnávacej pamäte môžete povoliť Apache HTTP Proxy. Označte možnosť Enable HTTP forward proxy pre inštaláciu Apache HTTP Proxy a pre vytvorenie a aplikovanie politík (pod názvom Využitie HTTP proxy a s aplikovaním na skupinu Všetko) pre nasledujúce produkty:

oESET Endpoint pre Windows

oESET Endpoint pre macOS (OS X) a Linux

oESET Management Agent

oESET File Security pre Windows Server (V6+)

oESET Shared Local Cache
 

Vytvorená politika aktivuje HTTP Proxy pre príslušné produkty. Na základe predvolenej konfigurácie sa ako hostiteľ proxy nastaví lokálna IP adresa ESMC Servera a port 3128. Autentifikácia nebude aktívna. V prípade potreby môžete tieto nastavenia skopírovať do iných politík a použiť ich pre ďalšie produkty.

Používanie HTTP Proxy môže zredukovať množstvo dát stiahnutých z internetu a zvýšiť rýchlosť sťahovania aktualizácií. Odporúčame označiť možnosť Apache HTTP Proxy, ak plánujete prostredníctvom nástroja ESMC spravovať viac ako 37 počítačov.

Ak chcete, môžete Apache HTTP Proxy nainštalovať aj neskôr. Viac informácií nájdete v časti Najčastejšie otázky o virtuálnom zariadení ESMC.

 

Vlastnosti siete

Presuňte sa kurzorom myši smerom nadol, kde môžete nastaviť nasledujúce vlastnosti siete: Network IP Address, Network Netmask, Default Gateway, DNS1, DNS2. Všetky polia sú voliteľné.

Pripojenie virtuálneho zariadenia ESMC k doméne

Počas počiatočnej konfigurácie môžete ESMC VA nakonfigurovať na spustenie v doméne. Nasledujúce nastavenia sú povinné pre použitie ESMC VA v rámci domény:

Windows workgroup – pracovná skupina alebo NETBIOS názov domény pre tento server, napr. DOMAIN.

Windows domain – doména pre tento server, napr. domain.com.

Windows domain controller – doménový radič pre tento server. Zadajte úplný názov domény (FQDN) pre ESMC Server.

Windows domain administrator – účet použitý na pripojenie k doméne.

Windows Domain administrator password – heslo správcu potrebné na pripojenie k doméne.

DNS1 – DNS server pre tento virtuálny počítač. Zadajte IP adresu doménového radiča.

Skontrolujte parametre konfigurácie. Uistite sa, že nastavenia sú správne, pretože dodatočné zmeny nie sú možné.

Označte možnosť I accept the terms of End User License Agreement and Privacy Policy pre odsúhlasenie licenčnej dohody s koncovým používateľom a zásad ochrany osobných údajov.

Po kliknutí na Submit sa zobrazí nasledujúca informácia:

va_server_config_after_submit

icon_details_hoverPoznámka:

Neobnovujte túto stránku vo vašom webovom prehliadači. Zatvorte kartu a prejdite do okna konzoly ESMC VA.

Okno konzoly virtuálneho zariadenia ESMC zobrazí informácie o stave. Zobrazia sa tiež verzie súčastí ESMC, názov hostiteľa pre ESMC Server, IP adresa a číslo portu. Adresa ESMC Web Console bude zobrazená vo formáte https://[hostname] a https://[IP address].

va_server_console_window_configured

validation-status-icon-warning Dôležité:

Odporúčame, aby ste si vytvorili snapshot (snímku) alebo zálohu virtuálneho počítača pred nasadením a pripojením prvých ESET Management Agentov.

Zadajte adresu pre ESMC Web Console (zobrazenú vyššie) do webového prehliadača a prihláste sa do rozhrania ESMC Web Console. Váš názov hostiteľa a IP adresa budú pravdepodobne odlišné, pretože názov hostiteľa a IP adresa uvedené na obrázku slúžia len ako príklad. Po prihlásení môžete začať používať ESET Security Management Center.