Ako zmeniť reťazec pripojenia pre ESMC databázu?

Reťazec pripojenia pre ESMC databázu môžete zmeniť vo svojom ESMC VA upravením konfiguračného súboru StartupConfiguration.ini.

Zmeniť reťazec pripojenia pre ESMC databázu môžete podľa nasledujúcich inštrukcií:

1.Aktivujte režim správy zadaním hesla a stlačením klávesu Enter dvakrát. Zvoľte možnosť Exit to terminal pomocou šípok a stlačte kláves Enter.

2.Zadajte nasledujúci príkaz:

 nano /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

3.Vykonajte potrebné zmeny v konfigurácii.

4.Stlačte Ctrl + X a y pre uloženie zmien.