Pobieranie bazy danych z innego serwera

Ta funkcja służy do pobierania bazy danych ESMC z istniejącego urządzenia wirtualnego ESMC uruchomionego w infrastrukturze. Funkcja ta jest obsługiwana tylko na serwerze ESMC, ale nie na innych składnikach (MDM, ERA Proxy 6.x). Jest to przydatne w przypadku uaktualniania urządzenia wirtualnego ERA do najnowszej wersji lub migracji takiego urządzenia wirtualnego ESMC. Aby pobrać bazę danych, wykonaj poniższe działania:

1.Wdróż nowe urządzenie wirtualne ESMC, ale go jeszcze nie konfiguruj.

2.Otwórz konsolę maszyny wirtualnej i na ekranie głównym naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić tryb zarządzania nowo wdrożonego urządzenia wirtualnego ESMC.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Wpisz eraadmin i dwa razy naciśnij klawisz Enter, aby się zalogować.

pull_db_login

3.Wybierz opcję Pobieranie bazy danych z innego serwera za pomocą klawiszy strzałek i naciśnij klawisz Enter.

pull_db

4.Wprowadź hasło użytkownika root bazy danych w zdalnym urządzeniu wirtualnym ESMC, z którego chcesz pobrać bazę danych ESMC (Twojego starego urządzenia wirtualnego ESMC). Jeżeli w starym urządzeniu wirtualnym ESMC używasz tylko jednego hasła, wpisz je tutaj.

5.Wprowadź połączenie ze zdalnym urządzeniem wirtualnym ESMC (SSH) — wpisz nazwę użytkownika (root) oraz nazwę hosta lub adres IP swojego starego urządzenia wirtualnego ESMC w następującym formacie: root@adresIP lub root@nazwahosta

6.Wpisz yes  w razie wyświetlenia pytania o autentyczność hosta. W przeciwnym razie zignoruj ten krok.

7.Wpisz hasło maszyny wirtualnej starego urządzenia wirtualnego ESMC i naciśnij klawisz Enter.

pull_db_interactive

Po utworzeniu kopii zapasowej pojawi się komunikat Utworzono kopię zapasową bazy danych zdalnego serwera ESMC.

icon_details_hoverUWAGA

Czas trwania operacji tworzenia i przywracania kopii zapasowej zależy od rozmiaru bazy danych.

8.Wpisz jeszcze raz hasło maszyny wirtualnej starego urządzenia wirtualnego ESMC. Podczas kopiowania może wielokrotnie pojawić się monit o wpisanie hasła. Szczególnie w przypadku kopiowania dużej bazy danych.

9.Poczekaj na przywrócenie bazy danych.

10. Jeżeli przeprowadzasz uaktualnianie, po pomyślnym pobraniu bazy danych ESMC zamknij stare urządzenie wirtualne ESMC, aby je wycofać z użycia. Zalecamy jednak zachowanie starego urządzenia wirtualne ESMC do czasu zakończenia weryfikacji prawidłowego działania nowej instancji. Później starą instancję można usunąć.

validation-status-icon-warning WAŻNE

W przypadku migracji należy zapewnić dostępność starego urządzenia wirtualnego ESMC, aby zastosować politykę zmian nazwy hosta/adresu IP do wszystkich komputerów klienckich. W przeciwnym razie klienty będą próbowały się łączyć ze starym urządzeniem wirtualnym ESMC, a nie nowym.

Bazę danych można pobrać tylko w przypadku migracji do serwera ESMC w tej samej lub nowszej wersji. Podczas procedury pobierania struktura bazy danych jest aktualizowana, ale proces ten nie powiedzie się w przypadku pobierania na starszą wersję serwera. Pobieranie bazy danych nie jest zalecanym sposobem na uaktualnianie.  Zaleca się użycie zadania Uaktualnianie komponentu, a po zakończonym pomyślnie uaktualnieniu — pobranie bazy danych na inny serwer w razie potrzeby.

11. Skonfiguruj nowe urządzenie — konfiguracja będzie się różnić w zależności od powodu migracji, na przykład:

Uaktualnienie — nowe urządzenie wirtualne należy skonfigurować dokładnie tak samo jak poprzednie urządzenie wirtualne ESMC.

Migracja — należy zmienić konfigurację tak, aby ją dopasować do nowej domeny lub właściwości sieci, np. w przypadku przenoszenia urządzenia wirtualnego ESMC do innej sieci.

icon_details_hoverUWAGA

Upewnij się, że wszystkie dane zostały zachowane, wszystkie klienty nawiązują połączenie z nowym serwerem, a urządzenie wirtualne ESMC działa tak samo jak poprzednie.