Kako postaviti Hyper-V Server za RD Sensor

Provjerite je li aktivirano lažiranje MAC adrese u postavkama alata Hyper-V Manager (pogledajte u nastavku).

Hyper-V_settings