Aktivacija/deaktivacija sučelja Webmin

Da biste se koristili upravljačkim sučeljem Webmin, prvo ga morate aktivirati.

Pokrenite način za upravljanje tako da unesete lozinku i dvaput pritisnete Enter. Odaberite Enable/Disable remote access s pomoću tipki sa strelicama i pritisnite Enter.

enable_disable_webmin

Webmin se koristi HTTPS-om i radi na portu 10000. Da biste pristupili sučelju Webmin, upotrijebite IP adresu navedenu zajedno s brojem porta 10000 (https://<host name or IP address>:10000, na primjer, https://10.1.119.162:10000 ili https://esmcva:10000). Na glavnom zaslonu konzole za upravljanje ESMC virtualnog uređaja prikazat će se sljedeće informacije:

webmin_access_enable

Sada se možete koristiti alatom Webmin. Više pojedinosti potražite u odjeljku Upravljačko sučelje Webmin.