Neaktuálne aplikácie

Ak chcete zistiť, ktoré súčasti ESMC nie sú aktuálne, použite report Neaktuálne aplikácie.

Sú na to dva spôsoby:

Pridajte nový riadiaci panel alebo upravte niektorý z existujúcich.

Prejdite do sekcie Reporty > Počítače > Neaktuálne aplikácie a kliknite na Generovať teraz.

V prípade, že ste našli neaktuálne aplikácie, môžete:

použiť klientsku úlohu Aktualizácia súčastí Security Management Center na aktualizáciu ESET Management Agenta, Servera a MDM,

Použiť klientsku úlohu Inštalácia softvéru na aktualizáciu svojho bezpečnostného produktu.