MSP používatelia

Ak nakonfigurujete vašu spoločnosť cez Nastavenie MSP zákazníka, môžete vytvoriť špeciálny typ natívneho používateľa (MSP používateľ). Používateľa si môžete prezrieť a upraviť v sekcii Viac > Prístupové práva > ponuka Používatelia.

Môžete tiež vytvoriť vlastného MSP používateľa, napríklad pre MSP alebo distribútora.

Oprávnenia MSP používateľa:

Môže sa prihlásiť do ESMC Web Console a spravovať zariadenia a iné objekty, ku ktorým má prístupové práva.

Môže vytvoriť ďalšieho natívneho používateľa s rovnakými alebo nižšími oprávneniami.

Nemôže vytvárať používateľov počítačov.  V prípade potreby vytvorenia používateľa počítača musí túto operáciu vykonať správca.

important

Dôležité

Synchronizácia s AD nie je k dispozícii pre používateľov vytvorených v priebehu nastavenia MSP spoločnosti.

ESMC ponúka pre každého nového MSP používateľa nasledujúce nastavenia:

Popis – natívny používateľ vytvorený pomocou sprievodcu konfiguráciou MSP zákazníka.

Značky – používateľ je označený názvom spoločnosti.

Domáca skupina – statická skupina spoločnosti.

Automatické odhlásenie – 15 minút.

Účet je zapnutý a zmena hesla sa nevyžaduje.

Sady povolení – každý MSP používateľ má 2 sady povolení. Jednu pre svoju domácu skupinu a jednu pre skupinu Zdieľané objekty.

 

msp_user