Nastavenie MDM

Ak chcete využívať súčasť slúžiacu na správu mobilných zariadení v nástroji ESET Security Management Center, postupujte podľa nasledujúcich krokov po vykonaní inštalácie MDM pre umožnenie registrácie a správy mobilných zariadení.

1.Nainštalujte Mobile Device Connector (MDC) pomocou all-in-one inštalátora alebo vykonajte inštaláciu jednotlivých súčastí na systéme Windows alebo Linux. Pred inštaláciou sa uistite, že sú splnené všetky prerekvizity.

note

Poznámka

Ak inštalujete MDC pomocou all-in-one inštalátora, HTTPS certifikáty podpísané certifikačnou autoritou ESMC sú vytvorené automaticky počas samotnej inštalácie (tento certifikát nie je zobrazený v časti Viac > Partnerské certifikáty).

Ak chcete nainštalovať ESMC pomocou all-in-one inštalátora a použiť HTTPS certifikát tretej strany, nainštalujte najprv ESET Security Management Center a potom zmeňte svoj HTTPS certifikát pomocou politiky (vytvorte novú politiku pre ESET Mobile Device Connector, prejdite do sekcie Všeobecné a kliknite na Zmeniť certifikát > Vlastný certifikát).

Ak inštalujete súčasť MDC samostatne, môžete použiť:

a) certifikát podpísaný certifikačnou autoritou ESMC (Základné > Produkt: Mobile Device Connector; Hostiteľ: Názov hostiteľa/IP adresa MDC; Podpísať > Metóda podpisovania: Certifikačná autorita; Certifikačná autorita: Certifikačná autorita ESMC).
b) HTTPS certifikačný reťazec tretej strany podpísaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou spoločnosti Apple (zoznam dôveryhodných certifikačných autorít spoločnosti Apple).

2.Aktivujte ESMC MDC pomocou klientskej úlohy Aktivácia produktu. Postup je rovnaký ako pri aktivácii bezpečnostných produktov spoločnosti ESET na klientskom počítači (nebude použitá licenčná jednotka).

3.Odporúčame spustiť serverovú úlohu Synchronizácia používateľa. Táto úloha vám umožní automaticky synchronizovať používateľov s Active Directory alebo LDAP na účely sekcie Používatelia počítača.

note

Poznámka

Ak plánujete spravovať iba zariadenia so systémom Android (t. j. nebudú spravované žiadne iOS zariadenia), prejdite na krok č. 7.

4.Vytvorte APN/ABM certifikát. Tento certifikát používa ESMC MDM na registráciu iOS zariadení. Certifikáty, ktoré budú pridané do vášho registračného profilu, musia byť pridané aj do ABM profilu.

5.Na aktiváciu APNS vytvorte novú politiku pre ESET Mobile Device Connector.

note

Poznámka

Ak registrujete iOS zariadenia prostredníctvom služby Apple Business Manager (ABM), prejdite na túto kapitolu.

6.Zaregistrujte mobilné zariadenia pomocou úlohy Registrácia zariadenia. Úlohu nakonfigurujte podľa toho, či chcete registrovať zariadenie s operačným systémom Android alebo iOS. Toto sa dá vykonať aj v sekcii Počítače alebo Skupiny kliknutím na Pridať nový > Mobilné zariadenia za predpokladu, že ste vybrali Statickú skupinu (možnosť Pridať nový nemôže byť použitá pri dynamických skupinách).

7.Ak ste počas registrácie zariadení neposkytli licenciu, aktivujte mobilné zariadenia pomocou klientskej úlohy Aktivácia Produktu – zvoľte licenciu ESET Endpoint Security. Pre každé mobilné zariadenie bude použitá licenčná jednotka.

important

Dôležité

Úloha Aktivácia produktu dokáže aktivovať produkt určený pre mobilné zariadenie (ESET Endpoint pre Android) aj prostredníctvom offline licencie.  

Táto úloha však nedokáže prostredníctvom offline licencie aktivovať produkty ESET verzie 4 a 5. Takéto produkty musia byť aktivované manuálne alebo je potrebné použiť podporovanú verziu produktu (odporúčame používať najnovšiu verziu).

8.Môžete upraviť používateľov pre nastavenie vlastných atribútov a priradenie mobilných zariadení, ak ste nepriradili používateľov počas registrácie zariadení.

9.Teraz môžete začať uplatňovať politiky a spravovať mobilné zariadenia. Napríklad môžete vytvoriť politiku pre iOS MDM – Exchange ActiveSync účet, ktorá na iOS zariadeniach automaticky nastaví e-mailový účet, kontakty a kalendár. Môžete tiež aplikovať obmedzenia na iOS zariadenie a/alebo pridať Wi-Fi pripojenie.

10. Ďalej môžete použiť možnosť Znovu registrovať na mobilnom zariadení, ktoré je poškodené alebo z neho boli vymazané všetky údaje. Odkaz na opätovnú registráciu bude odoslaný prostredníctvom e-mailu.

11. Úloha Ukončiť spravovanie (Odinštalovať ESET Management Agenta) zruší MDM registráciu mobilného zariadenia a úplne ho odstráni z ESMC.