Predstavenie programu ESET Security Management Center

Vitajte v programe ESET Security Management Center (ESMC) verzie 7.2. ESET Security Management Center vám umožňuje spravovať v sieťovom prostredí z jedného miesta všetky produkty spoločnosti ESET na pracovných staniciach, serveroch a mobilných zariadeniach. Pomocou nástroja ESET Security Management Center Web Console (ESMC Web Console) môžete nasadiť bezpečnostné riešenia spoločnosti ESET, spravovať úlohy, vynucovať bezpečnostné politiky, sledovať stav systému a pohotovo reagovať na problémy alebo detekcie na vzdialených počítačoch. Prečítajte si tiež kapitoly Prehľad architektúry a infraštruktúry ESMC, Začíname s nástrojom ESMC Web Console a Podporované Desktop Provisioning prostredia.

ESMC pozostáva z nasledujúcich súčastí:

ESMC Server – ESMC Server môže byť nainštalovaný na Windows a Linux servery a môže mať tiež podobu virtuálneho zariadenia. Riadi komunikáciu s agentmi a zhromažďuje a uchováva dáta aplikácií v databáze.

ESMC Web Console – ESMC Web Console nahrádza ERA Console, ktorá bola súčasťou starších verzií (v5) programu, a je hlavným rozhraním, ktoré vám umožňuje spravovať klientske počítače vo vašej sieti. Poskytuje prehľad klientov v sieti a dá sa použiť na vzdialenú inštaláciu produktov spoločnosti ESET na nespravované počítače. Po inštalácii súčasti ESET Security Management Center Server (ESMC Server) máte prístup do Web Console prostredníctvom vášho webového prehliadača. Ak sa rozhodnete sprístupniť webový server na internete, budete môcť používať ESMC z akéhokoľvek miesta a zariadenia pripojeného na internet.

ESET Management Agent – ESET Management Agent sprostredkúva komunikáciu medzi ESMC Serverom a klientskymi počítačmi. Agent musí byť nainštalovaný na každom klientskom počítači, ktorý bude komunikovať s ESMC Serverom. Keďže sa agent nachádza na klientskom počítači a dokáže uchovávať viaceré bezpečnostné scenáre, používanie ESET Management Agenta skracuje čas reakcie na nové detekcie. Pomocou ESMC Web Console môžete nasadiť ESET Management Agenta na nespravované počítače, ktoré boli identifikované prostredníctvom vášho Active Directory alebo nástrojom ESET RD Sensor. V prípade potreby je možná aj manuálna inštalácia ESET Management Agenta.

Rogue Detection Sensor – ESMC Rogue Detection Sensor (RD Sensor) deteguje nespravované počítače, ktoré sa nachádzajú v sieti. Informácie o týchto počítačoch sú odosielané na ESMC Server. To umožňuje jednoducho pridať nové klientske počítače do vašej zabezpečenej siete. RD Sensor si pamätá počítače, ktoré už boli nájdené a nebude odosielať rovnaké informácie dvakrát.

Apache HTTP Proxy – je to služba, ktorá môže byť použitá v kombinácii s nástrojom ESET Security Management Center na:

oDistribúciu aktualizácií na klientske počítače a distribúciu inštalačných balíkov na ESET Management Agenta.

oPresmerovanie komunikácie s ESET Management Agentmi na ESMC Server.

Mobile Device Connector – súčasť, ktorý umožňuje správu mobilných zariadení pomocou nástroja ESET Security Management Center. Umožňuje vám spravovať mobilné zariadenia (Android a iOS) a bezpečnostný produkt ESET Endpoint Security pre Android.

Virtuálne zariadenie ESMC (ESMC VA) je určené pre používateľov, ktorí chcú spúšťať ESET Security Management Center vo virtualizovanom prostredí.

ESET Security Management Center Virtual Agent Host – súčasť programu ESET Security Management Center, ktorý vytvára virtuálnych agentov, a umožňuje tak správu virtuálnych zariadení bez klasického agenta. Toto riešenie umožňuje automatizáciu, použitie dynamických skupín a správu úloh na rovnakej úrovni ako tomu je pri klasických ESET Management Agentoch na fyzických počítačoch. Virtuálny agent zbiera informácie na virtuálnych zariadeniach a odosiela ich na ESMC Server.

Mirror Tool – tento nástroj sa používa na aktualizovanie programových modulov v offline prostredí. V prípade, že bezpečnostné produkty ESET na vašich klientskych počítačoch nemajú pripojenie na internet, môžete použiť nástroj Mirror Tool, ktorý sťahuje aktualizačné súbory z aktualizačných serverov spoločnosti ESET a ukladá ich lokálne.

Asistent migrácie – tento nástroj je určený na pomoc pri migrácii z nástroja ERA 5 na ESMC 7. Asistent migrácie je samostatný nástroj, ktorý vás prostredníctvom prehľadného sprievodcu prevedie celým procesom migrácie dát z ERA 5.x do prechodnej databázy, ktorú je následne možné importovať do ESMC 7.

ESET Remote Deployment Tool – tento nástroj slúži na nasadenie all-in-one inštalačných balíkov vytvorených pomocou nástroja ESMC Web Console. Ponúka tak pohodlný spôsob distribúcie ESET Management Agenta s bezpečnostným produktom ESET na klientske počítače v sieti.

ESET Business Account – nový licenčný portál určený pre firemné produkty ESET vám umožňuje spravovať licencie. Bližšie informácie o aktivácii vášho produktu nájdete v kapitole ESET Business Account, prípadne si môžete prečítať používateľskú príručku portálu ESET Business Account, kde nájdete podrobnejšie informácie o jeho používaní. Ak už máte prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám boli vydané spoločnosťou ESET, môžete ich konvertovať na licenčný kľúč. Viac informácií nájdete v časti Konvertovanie licenčných prihlasovacích údajov na licenčný kľúč.

ESET Enterprise Inspector (EEI) – komplexný systém detekcie a reakcie na hrozby v koncových bodoch (Endpoint Detection and Response – EDR), ktorý zahŕňa funkcie, ako napr. detekcia incidentov, manažment a reakcia na incidenty, zozbieravanie údajov, detekcia indikátorov ohrozenia, detekcia anomálií, detekcia správania, detekcia porušenia pravidiel atď.