Prihlasovacia obrazovka

Na prihlásenie do ESMC Web Console musí používateľ zadať prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo). Je tiež možné sa prihlásiť ako doménový používateľ označením možnosti Prihlásiť do domény (doménový používateľ sa nevzťahuje na žiadnu namapovanú skupinu domény). Formát prihlásenia závisí od typu vašej domény.

Windows Active Directory: DOMAIN\username

LINUX a virtuálne zariadenie ESMC LDAP: username@FULL.DOMAIN.NAME

note

Poznámka

Ak sa vám nedarí prihlásiť sa do Web Console alebo sa pri prihlasovaní zobrazí chybové hlásenie, pozrite si kapitolu Riešenie problémov – Web Console, kde nájdete navrhované riešenie daného problému.

Môžete si vybrať jazyk kliknutím na šípku roletového menu vedľa aktuálne zvoleného jazyka. Viac informácií nájdete v našom článku databázy znalostí.

note

Poznámka

Berte na vedomie, že napriek zmene jazyka ostanú niektoré časti vo Web Console v pôvodnom jazyku. Niektoré prvky sú vytvorené počas inštalácie ESMC a nie je možné ich dodatočne zmeniť.

Povoliť reláciu vo viacerých kartách – Web Console je možné otvoriť vo webovom prehliadači na viacerých kartách.

Po označení tejto možnosti bude každá karta s otvorenou Web Console reláciou v jednom prehliadači pripojená k tej istej relácii. Ak sa otvorí nová karta, všetky ostatné karty pripojené s rovnakým nastavením sa pripoja k tejto novej relácii. Pri odhlásení a ukončení relácie na ktorejkoľvek karte prebehne súčasne odhlásenie aj na všetkých ostatných kartách.

Ak daná možnosť označená nie je, na každej novej karte bude možné otvoriť samostatnú ESMC Web Console reláciu.

Zmeniť heslo/Použiť iný účet – umožňuje zmenu hesla alebo návrat späť do prihlasovacieho okna.

webconsole_change_password

Správa relácií a bezpečnostné opatrenia:

Zablokovanie IP adresy po neúspešnom prihlásení

Po 10 neúspešných pokusoch o prihlásenie z rovnakej IP adresy bude ďalší prístup z tejto IP adresy dočasne zablokovaný na 10 minút. Zablokovanie IP adresy nemá vplyv na spustené relácie. V takomto prípade sa zobrazí chybové oznámenie: Nepodarilo sa prihlásiť: Prihlásenie z vašej adresy bolo dočasne zablokované.

Zablokovanie IP adresy používajúcej neplatné ID relácie

Ak je 15-krát zaznamenaná nesprávna identifikácia relácie z rovnakej IP adresy, bude prístup z tejto IP adresy zablokovaný na 15 minút. Toto sa nevzťahuje na relácie, ktorých platnosť vypršala. Ak sa vo webovom prehliadači vyskytne relácia, ktorej platnosť vypršala, nie je to považované za útok. Zablokovanie IP adresy na 15 minút platí pre všetky akcie (vrátane platných požiadaviek). Zablokovanie môže byť zrušené pomocou reštartovania nástroja Web Console (tomcat služba).