Požiadavky pre ESET Remote Deployment Tool

important

Dôležité

Vzdialené nasadenie agenta je možné len na klientskych počítačoch, ktoré sú pripojené na internet.

Na použitie nástroja ESET Remote Deployment Tool na systéme Windows je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

ESMC Server a ESMC Web Console musia byť nainštalované (na serverový počítač).

Musia byť otvorené a dostupné potrebné porty. Pozrite si zoznam portov potrebných pri vzdialenom nasadení ESET Management Agenta na cieľový počítač s operačným systémom Windows.

V názve inštalačného balíka musí byť zahrnutý výraz "x86" alebo "x64". V opačnom prípade nasadenie balíka zlyhá.

All-in-one inštalačný balík musí byť vytvorený a pripravený na lokálnom disku.

Na vytvorenie all-in-one inštalačného balíka je potrebné mať príslušné povolenia.

note

Poznámka

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov alebo Ukážkové scenáre nasadenia ESET Management Agenta.