Vytvorenie vylúčenia

Z detekcie môžete vylúčiť konkrétne položky, ktoré nebudú v budúcnosti detegované. Kliknite na detekciu a vyberte možnosť icon_create_exclusion Vytvoriť vylúčenie. Vylúčiť môžete iba icon_antivirusAntivírusové detekcie.

warning

Upozornenie

Vylúčenia odporúčame používať opatrne – ich nesprávne používanie môže mať za následok infikovaný počítač.

V ESMC 7.1 a novších verziách existujú dve kategórie vylúčení:

1.Výkonnostné vylúčenia – vylúčenia súborov a priečinkov definovaných cestou. Môžete ich vytvoriť pomocou politiky. Pozrite si tiež formát výkonnostných vylúčení a súvisiace príklady.

2.Vylúčenia detekcií – vylúčenia súborov definovaných názvom detekcie, názvom detekcie a cestou alebo hashom objektu (SHA-1). Pozrite si tiež príklady vylúčení z detekcie podľa názvu detekcie.

ESMC 7.1 a novšie verzie obsahujú nového sprievodcu icon_create_exclusion vytvorením vylúčenia pre umožnenie správy vylúčení z detekcie. Môžete vytvoriť vylúčenie z detekcie a aplikovať ho na viaceré počítače/skupiny.

Sekcia Viac > Vylúčenia obsahuje všetky vylúčenia z detekcie, zvyšuje ich viditeľnosť a zjednodušuje ich správu.

warning

Upozornenie

V ESMC 7.1 a novších verziách už nie je možné vytvoriť vylúčenia z detekcie prostredníctvom politiky.

V prípade, že vaša politika v minulosti obsahovala vylúčenia detekcií, môžete migrovať vylúčenia z politiky do zoznamu vylúčení.

Podľa predvolených nastavení vylúčenia detekcií nahrádzajú lokálny zoznam vylúčení na spravovaných počítačoch. Ak si chcete ponechať lokálny zoznam vylúčení, musíte pred uplatnením vylúčení detekcií uplatniť nastavenie politiky Povoliť pridanie vylúčení detekcií do lokálnych zoznamov:

allow_appending

Detekcie v archívoch

V prípade, že sa v archíve nájde jedna alebo viacero detekcií, každá detekcia nachádzajúca sa v archíve bude zaznamenaná v sekcii Detekcie.

warning

Upozornenie

Vylúčenie archívu, ktorý obsahuje detekcie, už nemá žiadny vplyv. Je potrebné vylúčiť jednotlivé detekcie nachádzajúce v archíve.

Vylúčené detekcie už nebudú zachytené, a to ani v prípade, že sa vyskytnú v inom archíve alebo mimo archívu.

Nastavenia

Môžete vylúčiť jednu alebo viacero detekcií podľa nasledujúcich kritérií vylúčenia:

Cesta a detekcia – vylúči sa každý súbor podľa názvu detekcie a cesty vrátane názvu súboru (napr. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/34e1824e/ggdsfdgfd.pdf.exe).

Konkrétne súbory – vylúči sa každý súbor podľa jeho hodnoty SHA-1 hash.

Detekcia – vylúči sa každý súbor podľa názvu detekcie.

Odporúčaná možnosť je prednastavená na základe typu detekcie.

Označte možnosť Vyriešiť zodpovedajúce upozornenia pre automatické vyriešenie upozornení, na ktoré sa vzťahuje vylúčenie.

Môžete tiež pridať Komentár.

Cieľ

warning

Upozornenie

Vylúčenia z detekcie môžete priradiť len k počítačom, na ktorých je nainštalovaný kompatibilný bezpečnostný produkt ESET. Vylúčenia detekcií nebudú aplikované na nekompatibilné bezpečnostné produkty ESET a budú pre ne ignorované.

Vylúčenie je štandardne aplikované na domácu skupinu používateľa.

Ak chcete zmeniť priradenia, kliknite na Pridať počítače alebo Pridať skupiny a vyberte cieľ, na ktorý bude vylúčenie aplikované, alebo vyberte existujúce priradenie a kliknite na Odstrániť ciele.

Ukážka

Umožňuje vám zobraziť prehľad vytvorených vylúčení. Uistite sa, že všetky nastavenia vylúčení sú správne a zodpovedajú vašim preferenciám.

important

Dôležité

Po vytvorení vylúčenia ho nemôžete dodatočne upravovať (môžete iba zmeniť priradenie alebo odstrániť vylúčenie).

Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie vylúčenia.

V podrobnostiach skupiny nájdete všetky aplikované vylúčenia a v sekcii Viac > Vylúčenia všetky vytvorené vylúčenia.