Nahranie súboru umiestneného v karanténe

Úloha Nahrať súbor v karanténe je určená na správu súborov umiestnených v karanténe na klientskych počítačoch. Súbor nachádzajúci sa v karanténe môžete nahrať do konkrétneho umiestnenia priamo z karantény na účely podrobnejšej analýzy.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Objekt v karanténe – vyberte konkrétny objekt z karantény.

Heslo k objektu – zadajte heslo na šifrovanie súboru z bezpečnostných dôvodov. Heslo bude zobrazené v príslušnom reporte (zázname).

Cesta na nahranie – cesta k adresáru, do ktorého chcete súbor nahrať.

Nahrať používateľské meno/heslo – v prípade, že prístup k adresáru vyžaduje autorizáciu, zadajte prihlasovacie údaje na prístup k adresáru. Ak sa používateľ nachádza v doméne, použite formát DOMAIN\username.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.