Aktualizácia súčastí Security Management Center

Úloha Aktualizácia súčastí Security Management Center sa používa na aktualizáciu súčastí ESMC (ESET Management Agent, ESMC Server, Web Console a MDM, ale nie Apache Tomcat a Apache HTTP Proxy). Aktualizačná úloha môže byť vykonaná len na počítači, kde je nainštalovaný ESET Management Agent. Agent musí byť nainštalovaný aj na ESMC Serveri.

important

Dôležité

Aktualizáciu na ESMC 7.2 môžete vykonať len od ERA 6.5 a novších verzií. Ak používate staršiu verziu riešenia ERA 6.x, najskôr vykonajte aktualizáciu na ERA 6.5. Podrobné inštrukcie nájdete v Inštalačnej príručke.

Ak vykonávate aktualizáciu z ERA 6.x, pred aktualizáciou agentov najskôr aktualizujte na ESMC Server. ESET Management Agenty 7.x používajú nový komunikačný protokol a nedokážu sa pripojiť na ERA Server 6.x.

Aby sa predišlo zlyhaniu inštalácie, ESMC vykoná pred inštaláciou alebo aktualizáciou produktov ESET nasledujúce kontroly:

overí, či je repozitár prístupný,

overí, či je na klientskom počítači dostatok (1 GB) voľného miesta (toto nie je dostupné na systéme Linux).

 

note

Poznámka

ESMC 7 vás automaticky upozorní v prípade, že je k dispozícii nová verzia ESMC Servera.

Pozrite si tiež iné možnosti aktualizácie produktu ESET Security Management Center na najnovšiu verziu.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti Licenčná dohoda s koncovým používateľom (EULA).

Referenčný Security Management Center Server – zo zoznamu vyberte verziu ESMC Servera. Všetky súčasti ESMC budú aktualizované na verzie kompatibilné s vybraným serverom.

Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať klientsky počítač manuálne.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.