Aktualizácia operačného systému

Úloha Aktualizácia operačného systému je určená na aktualizovanie operačných systémov na klientskych počítačoch v sieti. Táto úloha spúšťa aktualizáciu operačného systému na operačných systémoch Windows, macOS a Linux.

macOS – úloha nainštaluje všetky aktualizácie pomocou nasledujúceho príkazu:

/usr/sbin/softwareupdate --install --all

Linux – úloha nainštaluje všetky aktualizácie. V rámci kontroly dostupnosti využíva viacero baliacich nástrojov, čím je zabezpečená podpora väčšiny distribúcií.

Windows – úloha nainštaluje aktualizácie operačného systému. Nenainštalujú sa však aktualizácie funkcií ani nedôjde k prechodu na vyššiu verziu systému Windows.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Automaticky prijať EULA (len na systéme Windows) – túto možnosť označte v prípade, že chcete, aby bola Licenčná dohoda s koncovým používateľom prijatá automaticky. Používateľovi sa nezobrazí žiadny text. Ak nepovolíte automatické prijatie licenčnej dohody s koncovým používateľom, úloha vynechá tie aktualizácie, ktoré akceptovanie dohody vyžadujú.

Inštalovať voliteľné aktualizácie (len na systéme Windows) – budú nainštalované aj aktualizácie, ktoré sú označené ako voliteľné.

Povoliť reštart (Windows a macOS) – na klientskom počítači bude po nainštalovaní aktualizácií vynútený reštart.

note

Poznámka

Ak možnosť Povoliť reštart nie je zvolená, aktualizácie vyžadujúce si reštart nebudú nainštalované.

Nastavenia nemajú vplyv na úlohu, ak cieľové zariadenie používa nepodporovaný OS.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.