Odinštalovanie softvéru

Úloha Odinštalovanie softvéru je určená na odinštalovanie produktov ESET z klientskych počítačov. Ak odinštalujete ESET Management Agenta z klientskeho počítača, bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ESET Management Agent bol už odinštalovaný.

important

Dôležité

Predtým, ako zrušíte spravovanie zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať (napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia. Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ESMC Web Console presne. Závisí to od replikácie. Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného EGUI alebo eShell.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia odinštalovania softvéru

Odinštalovať – aplikáciu zo zoznamu:

Názov balíka – vyberte súčasť ESMC, bezpečnostný produkt alebo aplikáciu tretej strany. V zozname sú zobrazené všetky balíky, ktoré môžu byť odinštalované z označeného klienta.

Verzia balíka – môžete odinštalovať buď konkrétnu verziu aplikácie (niekedy môže konkrétna verzia spôsobovať problémy), alebo použiť možnosť Odinštalovať všetky verzie balíka.

Parametre odinštalovania – môžete zadať parametre odinštalovania.

Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať klientsky počítač manuálne.

Odinštalovať– antivírusový softvér tretej strany (so vstavaným OPSWAT)

Zoznam kompatibilného antivírusového softvéru nájdete v našom článku databázy znalostí. Tento spôsob odinštalovania softvéru je odlišný od funkcie Pridať alebo odstrániť programy. Ide tu o úplné odstránenie antivírusových programov tretích strán vrátane registrov.

Pre odstránenie antivírusového softvéru tretej strany z klientskych počítačov postupujte podľa podrobných inštrukcií nachádzajúcich sa v článku Ako odstránim antivírusový softvér tretej strany z klientskych počítačov použitím ESMC.

Ak chcete povoliť odinštalovanie aplikácií chránených heslom, postupujte podľa nášho článku databázy znalostí.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.

note

Poznámka

Odinštalovanie produktu ESET môže zlyhať kvôli chybovej správe súvisiacej s heslom, napr.: Product: ESET Endpoint Security -- Error 5004. Enter a valid password to continue uninstallation. Je to spôsobené tým, že v bezpečnostnom produkte ESET je zapnutá ochrana nastavení heslom. Pre odstránenie ochrany heslom je potrebné uplatniť politiku na klientske počítače. Potom už môžete odinštalovať bezpečnostný produkt ESET pomocou úlohy „Odinštalovanie softvéru“.