Spustenie príkazu

Pomocou úlohy Spustiť príkaz spustíte na klientskych počítačoch konkrétne príkazy. Správca môže určiť príkazy, ktoré budú spustené.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

important

Dôležité

Príkazy sú vykonávané bez prístupu k prostrediu pracovnej plochy. Z tohto dôvodu môže zlyhať spúšťanie príkazov, ktoré potrebujú prístup k grafickému používateľskému rozhraniu aplikácie.

V rámci úlohy Spustiť príkaz môžete použiť ecmd príkazy. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

Operačný systém

Príkaz bude spustený pod používateľom/účtom

Predvolený pracovný adresár

Dostupné sieťové umiestnenia

Príkaz bude spustený v

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Iba umiestnenia v aktuálnej doméne, dostupné pre účet Local System

Príkazový riadok (cmd.exe)

Linux alebo macOS

root

/tmp

Iba ak je umiestnenie pripojené a dostupné pre root používateľa

Konzola

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Príkazový riadok na spustenie – zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť na klientskom počítači.

Pracovný adresár – zadajte adresár, v ktorom chcete daný príkaz spustiť.

important

Dôležité

Obmedzenia týkajúce sa maximálnej dĺžky príkazov:

Web Console dokáže spracovať maximálne 32 768 znakov. Ak skopírujete a vložíte dlhší príkaz, koniec príkazu bude potichu odseknutý.

Systémy Linux a Mac dokážu spracovať celú dĺžku príkazu. Na systéme Windows platí obmedzenie 8 191 znakov (bližšie informácie nájdete tu).

example

Príklad

Pre spustenie lokálneho skriptu nachádzajúceho sa na kliente v umiestnení C:\Users\user\script.bat postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Vytvorte novú úlohu pre klienta a vyberte možnosť Spustiť príkaz.

2.V sekcii Nastavenia zadajte:

Príkazový riadok na spustenie: call script.bat
Pracovný adresár: C:\Users\user

3.Kliknite na Dokončiť, vytvorte spúšťač a vyberte cieľové klienty.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.