Aktivácia produktu

Na aktiváciu bezpečnostného produktu ESET na klientskom počítači alebo mobilnom zariadení použite úlohu Aktivácia produktu.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia aktivácie produktov – zo zoznamu vyberte príslušnú licenciu pre počítač. Následne bude táto licencia použitá pre už nainštalovaný produkt na počítači. Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne licencie, prejdite do časti Viac > Správa licencií a pridajte licenciu.

important

Dôležité

Úloha Aktivácia produktu dokáže aktivovať produkt určený pre mobilné zariadenie (ESET Endpoint pre Android) aj prostredníctvom offline licencie.  

Táto úloha však nedokáže prostredníctvom offline licencie aktivovať produkty ESET verzie 4 a 5. Takéto produkty musia byť aktivované manuálne alebo je potrebné použiť podporovanú verziu produktu (odporúčame používať najnovšiu verziu).

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.