Manuálna kontrola

Úloha Manuálna kontrola vám umožňuje manuálne spustiť kontrolu klientskeho počítača.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Po kontrole vypnúť počítač – po označení tejto možnosti bude počítač po skončení kontroly vypnutý.

Profil kontroly

V roletovom menu si môžete vybrať profil, ktorý chcete použiť:

Hĺbková kontrola – toto prednastavený profil na klientskych počítačoch. Je nastavený na najpodrobnejšiu kontrolu systému, avšak vyžaduje najviac času a zdrojov.

Smart kontrolapomocou Smart kontroly je možné rýchlo skontrolovať počítač a vyliečiť infikované súbory bez potreby zásahu používateľa. Výhodou Smart kontroly je jednoduchá obsluha bez potreby nastavovania. Kontrolujú sa všetky súbory na lokálnych diskoch. Detegované infiltrácie budú automaticky vyliečené alebo zmazané. Úroveň liečenia je automaticky nastavená na štandardnú hodnotu.

Kontrola z kontextového menu – tento typ kontroly kontroluje počítače pomocou predvoleného profilu. Môžete vybrať ciele kontroly.

Vlastný profil – vlastná, resp. prispôsobená kontrola je užitočná v prípade, že chcete vybrať konkrétne ciele kontroly a metódy samotnej kontroly. Výhodou je možnosť podrobného nastavenia všetkých parametrov kontroly. Tieto nastavenia sa dajú uložiť do tzv. profilov, čo umožňuje vykonávať pravidelnú vlastnú kontrolu počítača s vašimi obľúbenými nastaveniami. Pred spustením úlohy s vlastným profilom musí byť vytvorený profil. Po zvolení vlastného profilu z roletového menu zadajte názov profilu do poľa Vlastný profil.

Liečenie

Predvolená je možnosť Kontrolovať s liečením. Toto nastavenie umožňuje automatické liečenie nájdených infikovaných objektov. Ak to nebude možné, budú presunuté do karantény.

Ciele kontroly

Možnosť Kontrolovať všetky ciele je takisto predvolene zapnutá. Pri použití týchto nastavení budú kontrolované všetky ciele špecifikované v profile kontroly. Po vypnutí tejto možnosti musíte manuálne zadať ciele kontroly do poľa Pridať cieľ. Zadajte názov cieľa do textového poľa a kliknite na možnosť Pridať. Cieľ bude zobrazený nižšie v poli Ciele kontroly. Cieľom kontroly môže byť napr. súbor alebo umiestnenie. Môžete prípadne spustiť aj vopred definovanú kontrolu použitím ktorýchkoľvek z nižšie uvedených reťazcov ako Cieľ kontroly:

Cieľ kontroly

Kontrolované lokality

${DriveRemovable}

Všetky vymeniteľné jednotky a zariadenia

${DriveRemovableBoot}

Zavádzacie sektory všetkých vymeniteľných jednotiek.

${DriveFixed}

Pevné disky (HDD, SSD).

${DriveFixedBoot}

Zavádzacie sektory pevných diskov.

${DriveRemote}

Sieťové disky.

${DriveAll}

Všetky dostupné jednotky.

${DriveAllBoot}

Zavádzacie sektory všetkých jednotiek.

${DriveSystem}

Systémové jednotky.

${Share}

Zdieľané disky (iba pre serverové produkty).

${Boot}

Hlavný boot sektor.

${Memory}

Operačná pamäť.

${Registry}

Systémový register (iba pre ESET Endpoint 8 a novšie verzie).

${Wmi}

Databáza WMI (iba pre ESET Endpoint 8 a novšie verzie).

example

Príklad

Nižšie sú uvedené príklady, ako používať parametre cieľov kontroly v rámci Manuálnej kontroly:

Súbor: C:\Users\Data.dat

Priečinok C:\MyFolder

Unix cesta alebo súbor /usr/data

Umiestnenie UNC (Windows) \\server1\scan_folder

Vopred definovaný reťazec ${Memory}

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.