Diagnostika

Ak chcete vyžiadať diagnostickú akciu prostredníctvom bezpečnostného produktu ESET na klientskom počítači, použite úlohu Diagnostika.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Diagnostická akcia

Spustiť ESET Log Collector – budú zozbierané konkrétne dáta (ako napr. konfigurácia a protokoly) z vybraného počítača s cieľom získať potrebné informácie o zákazníkovom počítači v prípade riešenia problémov s technickou podporou.

oParametre ESET Log Collector – pre zozbieranie všetkých dostupných dát ponechajte pole Parametre ESET Log Collector prázdne. Ak chcete špecifikovať parametre pre Log Collector, pozrite si zoznam jednotlivých parametrov podľa operačných systémov: Windows, macOS alebo Linux.

note

Poznámka

Maximálna povolená veľkosť súboru pre doručenie protokolu je 150 MB na zariadenie. Ak sú protokoly zozbieravané prostredníctvom úlohy väčšie, úloha zlyhá s príslušnou chybovou správou.  Protokoly prenesené na server podliehajú nasledujúcim pravidlám.

Veľkosť protokolu je menšia ako 15 MB.

Úloha skončí s nasledujúcou správou: „Príkaz bol spustený.“

Protokoly sú dostupné vo Web Console v sekcii Podrobnosti o počítači > Protokoly.

Veľkosť protokolu je väčšia ako 15 MB, ale menšia ako 150 MB.

Úloha skončí s nasledujúcou správou: „Archív Log collector bol príliš veľký na to, aby mohol byť uložený v databáze. Ak chcete vedieť jeho nové umiestnenie, pozrite si záznam log collector.“

Protokoly sú dostupné na ESMC Serveri. Cesta k umiestneniu protokolov je zobrazená v sekcii Podrobnosti o počítači > Protokoly.

Veľkosť protokolu je väčšia ako 150 MB.

Úloha skončí s nasledujúcou správou: „Archív Log collector je príliš veľký na to, aby ho bolo možné presunúť.“

Pri výskyte tohto problému môžete buď zmeniť úroveň podrobnosti protokolov a pokúsiť sa spustiť úlohu znova, alebo zozbierať protokoly lokálne na zariadení.

Nastaviť diagnostický režimdiagnostický režim pozostáva z nasledujúcich kategórií: protokol spamu, protokol firewallu, protokol HIPS, správa zariadení a protokol webovej kontroly. Hlavným účelom diagnostického režimu je zhromažďovanie protokolov všetkých úrovní závažnosti pri riešení problémov.

oZapnúť – povolenie zapisovania do protokolov v rámci všetkých aplikácií ESET.

oVypnúť – zapisovanie do protokolov môžete vypnúť buď manuálne, alebo môžete počkať do najbližšieho reštartu počítača, po ktorom bude zapisovanie do protokolov vypnuté automaticky.

Pre úspešné vytvorenie diagnostických protokolov je potrebné splniť nasledujúce podmienky:

Protokoly diagnostického režimu môžu byť zozbieravané z klientskych počítačov so systémom Windows a macOS.

Na klientskom počítači musí byť nainštalovaný a aktivovaný bezpečnostný produkt ESET.

note

Poznámka

ESET Management Agent odosiela iba protokoly zozbierané produktom ESET nainštalovaným na klientskom počítači. Kategória protokolu a úroveň podrobnosti protokolu závisí od typu produktu a konfigurácie. Nakonfigurujte každý produkt použitím Politík tak, aby zozbieraval konkrétne protokoly.

Diagnostické protokoly staršie ako 24 hodín sú každý deň o polnoci automaticky odstraňované. Vďaka tomu sa zamedzí preťaženiu ESMC databázy.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.

Vytvorené protokoly si môžete prezrieť v sekcii Podrobnosti o počítači.