Anti-Theft akcie

Funkcia Anti-Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným prístupom.

Ak je mobilné zariadenie (registrované a spravované v ESMC) stratené alebo ukradnuté, niektoré akcie sú spustené automaticky, kým ostatné akcie môžu byť vykonané pomocou klientskej úlohy.

Ak neoprávnený používateľ vymení dôveryhodnú SIM kartu za nedôveryhodnú, zariadenie bude automaticky zamknuté produktom ESET Endpoint Security pre Android a zároveň bude odoslaná SMS správa s upozornením na telefónne číslo, ktoré bolo zadané používateľom. Táto správa bude obsahovať nasledujúce informácie:

telefónne číslo aktuálne vloženej SIM karty,

číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity),

číslo IMEI mobilného zariadenia (International Mobile Equipment Identity).

Neoprávnený používateľ nebude vedieť o odoslaní tejto správy, pretože správa bude po odoslaní vymazaná z telefónu. Môžete si tiež vyžiadať GPS súradnice strateného telefónu alebo vzdialene zmazať všetky dáta na zariadení pomocou klientskej úlohy.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Akcia

Správanie na mobilných OS

Popis

Hľadať

android_icon

Zariadenie odpovie SMS správou obsahujúcou GPS súradnice. Ak sú po 10 minútach dostupné presnejšie súradnice, bude odoslaná ďalšia správa. Získané informácie sa zobrazujú v časti Podrobnosti o počítači.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Zamknúť

android_icon

Zariadenie bude zamknuté. Môžete ho odomknúť pomocou hesla správcu alebo vzdialeným príkazom.

apple_icon

Zariadenie bude zamknuté. Môžete ho odomknúť pomocou prístupového kódu iOS alebo vzdialeným príkazom.

Odomknúť

android_icon

Zariadenie bude odomknuté a bude môcť byť znova používané. SIM karta v telefóne bude tým pádom uložená ako dôveryhodná SIM karta.

apple_icon

Zariadenie bude odomknuté a bude môcť byť znova používané. Táto úloha tiež odstráni všetky uložené odtlačky a prístupové kódy a deaktivuje Apple Pay, iPhone Unlock, iTunes a App Store.

Siréna

android_icon

Zariadenie bude zamknuté a na dobu 5 minút spustí veľmi hlasnú sirénu (pokiaľ nebude odomknuté).

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Vymazať

android_icon

Všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia. Produkt ESET Endpoint Security pre Android zostáva po vymazaní údajov aj naďalej nainštalovaný na zariadení. Tento proces môže trvať niekoľko hodín.

apple_icon

Všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia. Tento proces môže trvať niekoľko hodín.

Rozšírené obnovenie výrobných nastavení

android_icon

Všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia a zariadenie bude obnovené na jeho výrobné nastavenia. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

details_hover Táto akcia nie je dostupná z kontextového menu Počítače > mobile_defaultMobilný telefón.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Hľadať (Zapnúť režim strateného zariadenia)

apple_icon

Táto možnosť je dostupná len v rámci iOS ABM. Zariadenie sa prepne do režimu strateného zariadenia, uzamkne sa a následne bude môcť byť odomknuté iba spustením úlohy Vypnúť režim strateného zariadenia prostredníctvom nástroja ESMC. Môžete zároveň upraviť text správy, ktorá sa zobrazí na obrazovke strateného zariadenia.

Vypnúť režim strateného zariadenia

apple_icon

Táto možnosť je dostupná len v rámci iOS ABM.

 

antitheft_action_settings

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.