Klientske úlohy

Klientske úlohy môžete priradiť ku skupinám alebo jednotlivým počítačom. Po jej vytvorení sa úloha spúšťa pomocou spúšťača. Klientska úloha môže mať nastavených viacero spúšťačov. Klientske úlohy sú distribuované na klienty vtedy, keď sa ESET Management Agent klientskeho počítača pripojí na ESMC Server. Z tohto dôvodu môže nejaký čas trvať, kým je na ESMC Server doručená správa o spustení a výsledku vykonania úlohy. Pre urýchlenie vykonania úloh môžete upraviť interval pripojenia ESET Management Agenta.

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.

client_task

Vytvorenie novej klientskej úlohy

1.Ak chcete vytvoriť novú klientsku úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha alebo vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

2. V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

3.V sekcii Nastavenia upravte nastavenia úlohy.

4.V sekcii Súhrn skontrolujte všetky nastavenia pre danú úlohu a následne kliknite na Dokončiť.

5.Kliknite na Vytvoriť spúšťač pre vytvorenie spúšťača pre klientsku úlohu alebo kliknite na Zatvoriť a vytvorte spúšťač neskôr.