Aktualizácia softvéru ESET

Klientska úloha Inštalácia softvéru môže byť použitá aj na aktualizáciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET. Spustite túto úlohu s použitím najnovšieho inštalátora, aby bola cez váš súčasný bezpečnostný produkt nainštalovaná najnovšia verzia programu.

Ak chcete vytvoriť úlohu, kliknite na Úlohy > Nová > add_new_default Klientska úloha alebo kliknite na požadované klientske zariadenie v sekcii Počítače a vyberte možnosť Nová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

ESET licencia – pri aktualizácii aktivovaného produktu nie je potrebné vybrať licenciu. Licenciu vyberte len v prípade, že inštalujete alebo aktualizujete produkty, ktoré zatiaľ aktivované neboli, prípadne chcete zmeniť aktuálne používanú licenciu na inú.

Balík na inštaláciu – z repozitára vyberte najnovšiu dostupnú verziu aktualizácie.

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti Licenčná dohoda s koncovým používateľom (EULA).

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Klientska úloha bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto klientska úloha vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr: kliknite na inštanciu klientskej úlohy a z roletového menu vyberte možnosť Spustiť na.

client_task_finish

V sekcii Úlohy je zobrazený indikátor priebehu, ikona stavu a podrobnosti pre každú vytvorenú úlohu.

 

important

Dôležité

Aktualizácia produktu ESET Security pre Microsoft SharePoint

Podrobné pokyny, ako úspešne dokončiť aktualizáciu produktu ESET Security pre Microsoft SharePoint, nájdete tu.

 

Nepoužívajte túto úlohu na aktualizáciu súčastí ESMC.

Úlohu Inštalácia softvéru nepoužívajte na aktualizáciu súčastí ESMC, ako sú agent, server a MDM. Namiesto toho použite úlohu Aktualizácia súčastí.

 

Použitie akcie jediným kliknutím

Z Riadiaceho panela môžete spustiť okamžitú aktualizáciu produktu ESET. Podrobné inštrukcie nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.