Správa licencií

Zakúpením licencie pre akýkoľvek produkt spoločnosti ESET určený pre firmy automaticky získate prístup k nástroju ESET Security Management Center. Svoje licencie môžete jednoducho spravovať prostredníctvom nástroja ESET Security Management Center z hlavnej ponuky v sekcii Viac > Správa licencií.

Ak už máte prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám boli vydané spoločnosťou ESET, môžete ich konvertovať na licenčný kľúč. Viac informácií nájdete v časti Konvertovanie licenčných prihlasovacích údajov na licenčný kľúč. Prihlasovacie meno a heslo boli nahradené Licenčným kľúčom/Verejným ID licencie.

Licenčný kľúč je jedinečný reťazec znakov, ktorý je používaný na identifikáciu vlastníka licencie a samotnú aktiváciu produktu.

Bezpečnostný produkt ESET určený pre firmy môžete aktivovať pomocou nástroja ESET Security Management Center.

Povolenia na prístup k správe licencií

Každému používateľovi je možné prideliť povolenie na prístup k licenciám. Povolenia sú platné len pre licencie, ktoré sú zahrnuté v statickej skupine, ku ktorej je daná sada povolení priradená. Každý typ povolení umožňuje používateľovi vykonávať iné akcie.

important

Dôležité

Pridávať a odstraňovať licencie môžu len správcovia, ktorých domácou skupinou je skupina Všetko a ktorí majú pridelené povolenia na zápis pre licencie (umiestnené v skupine Všetko). Každá licencia je identifikovaná Verejným ID a môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek. Licencie môže ostatným používateľom (tým, ktorí majú dostatočné povolenia) distribuovať len správca. Licenciu nie je možné rozdeliť.

Pri importovaní MSP účtu sa všetky licencie ukladajú do jedného licenčného fondu. Nie je možné presunúť licenciu z fondu. Môžete presunúť iba celý licenčný fond. Ak chcete premiestniť licenčný fond, vyberte príslušný fond a kliknite na Akcie > Prístupová skupina > Presunúť a vyberte novú prístupovú skupinu. Ak synchronizujete MSP účet neskôr, všetky nové licencie sa zobrazia v aktuálnom umiestnení fondu.

Správa licencií v rozhraní Web Console

list_license_type

Licencie patriace pod rovnakého ESET Business Account používateľa alebo rovnakú spoločnosť sú zoskupené do licenčných fondov. Kliknutím na icon_expand_arrow môžete otvoriť licenčný fond a zobraziť podrobnosti.

V portáli ESET Business Account a nástroji ESMC je každá licencia identifikovaná nasledovne:

Verejné ID

Typ licencieBiznis (platená licencia), Skúšobná (skúšobná licencia), MSP (Managed Services Provider) a NFR (nepredajná licencia).

Ďalšie licenčné informácie obsahujú:

Názov produktu, pre ktorý je licencia určená.

Stav licencie (zobrazí sa upozornenie, ak licencia vypršala, došlo k prekročeniu počtu povolených licencií atď.).

Počet Jednotiek, ktoré môžu byť aktivované pomocou tejto licencie a počet offline jednotiek.

Počet Podjednotiek serverových produktov spoločnosti ESET (e‑mailové schránky, ochrana brán, pripojenia).

Dátum vypršania platnosti licencie.

oPre licencie vo forme predplatného nemusí byť zobrazený dátum uplynutia platnosti.

Meno vlastníka licencie a Kontakt.

Licencie môžete filtrovať podľa ich Stavu:

icon_success OK – zelená

Vaša licencia bola úspešne aktivovaná.

validation-status-icon-error Chyba(y) – červená

Licencia nie je registrovaná alebo jej platnosť vypršala.

validation-status-icon-warning Upozornenia – oranžová

Vaša licencia je vyčerpaná alebo sa blíži dátum uplynutia jej platnosti (ostáva 30 dní).

icon_suspended Deaktivované alebo pozastavené

Vaša licencia bola deaktivovaná alebo pozastavená.

exclusion Neaktuálne

Platnosť vašej licencie skončila.

Kliknutím na tlačidlo Akcie môžete spravovať vybraný licenčný fond:

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

add_new_default Pridať licencie

Kliknite na Pridať licencie a vyberte metódu, ktorú chcete použiť na pridanie novej licencie:

1.ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator – pripojte účet ESET Business Account alebo EMA 2 a všetky jeho licencie do sekcie Správa licencií. ESMC je tiež spätne kompatibilný s nástrojmi ESET License Administrator a ESET MSP Administrator, čiže môžete použiť svoje prihlasovacie údaje bezpečnostného správcu namiesto prihlasovacích údajov k ESET Business Account.

2.Licenčný kľúč – zadajte platný licenčný kľúč a kliknite na Pridať licencie. Licenčný kľúč bude overený pomocou aktivačného servera a pridaný do zoznamu.

3.Offline licenčný súbor – vyberte licenčný súbor (.lf) a kliknite na Pridať licenciu. Licenčný súbor bude overený a licencia pridaná do zoznamu.

Podľa ikony v stĺpci Meno vlastníka môžete vidieť, akým spôsobom bola licencia pridaná: icon_offline_license Offline licenčný súbor, icon_license_owner Licenčný kľúč, prípadnemn_icn_user_normal ESET Business Account alebo ESET MSP Administrator.

delete_default Odstrániť licencie

Odstránenie vybraného licenčného fondu. Budete vyzvaný na potvrdenie tejto akcie. Odstránenie licencie však nedeaktivuje produkt. Vaše bezpečnostné produkty ESET zostanú aktivované aj po odstránení licencie pomocou Správy licencií ESMC.

move_default Prístupová skupina

Presunutie vybraného licenčného fondu do inej statickej skupiny.

update_default Synchronizovať licencie

Okamžité obnovenie licenčných informácií v ESMC. Licencie sa synchronizujú s licenčnými servermi ESET automaticky raz za deň. Ak používate ESET Business Account, ESET License Administrator alebo ESET MSP Administrator, licencie sa synchronizujú automaticky raz za deň aj s týmito službami.

icon_open Otvoriť EMA

Otvorenie portálu ESET MSP Administrator.

icon_open Otvoriť EBA

Otvorenie portálu ESET Business Account.

Otvorením licenčného fondu a kliknutím na licenciu môžete vykonať nasledujúce akcie:

play_default Použiť licenciu na aktiváciu

Spustenie úlohy Aktivácia produktu použitím tejto licencie.

icon_installers Vytvoriť all-in-one inštalátor

Použitie vybranej licencie v all-in-one inštalátore agenta.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

Licencie vo forme predplatného

ESMC podporuje správu licencií vo forme predplatného. Takúto licenciu môžete pridať cez ESET Business Account alebo pomocou licenčného kľúča. Platnosť svojho predplatného si môžete skontrolovať v sekcii Správa licencií v stĺpci Platnosť, prípadne tiež cez sekciu Počítače > Podrobnosti o počítači. Z licencie formou predplatného nie je možné vytvoriť offline licenčný súbor.

ESET Business Account – účty lokalít

Účty lokalít z portálu EBA nie sú v rámci ESMC podporované. Ak má používateľ portálu ESET Business Account práva na čítanie a zápis na úrovni prístupu do spoločnosti, všetky licencie budú importované pri synchronizácii účtu. Ak používateľ portálu ESET Business Account nemá práva na prístup do spoločnosti (nastavená je možnosť Bez prístupu), nebudú importované žiadne licencie.

Aktivácia firemných produktov ESET

Licencie môžu byť distribuované na klientske stanice s nainštalovanými produktmi ESET prostredníctvom ESMC dvoma spôsobmi:

Úloha – Inštalácia softvéru

Úloha – Aktivácia produktu

Deaktivácia firemných produktov ESET

Firemný produkt ESET môžete deaktivovať (odstrániť licenciu z produktu) niekoľkými spôsobmi prostredníctvom ESMC Web Console:

V sekcii Počítače vyberte počítače a použite možnosť disable_default Deaktivovať produkty – licencia bude odstránená zo všetkých zvolených zariadení cez licenčný server spoločnosti ESET. Produkt bude deaktivovaný aj v prípade, že nebol aktivovaný prostredníctvom nástroja ESMC, ako aj v prípade, že jeho licencia nie je nástrojom ESMC spravovaná.

note

Poznámka

Ak vyberiete iba jeden počítač, na ktorom je nainštalovaných viacero produktov ESET (napr. produkt ESET určený pre koncové zariadenia a ESET Enterprise Inspector Agent), môžete deaktivovať konkrétne produkty individuálne.

Odstránenie počítača zo správy

Vytvorte úlohu Odstrániť nepripájajúce sa počítače pomocou možnosti Deaktivovať licenciu.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a predvolených nastavení filtra. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.

Ako zdieľať licencie so správcami v jednotlivých pobočkách firmy

example

Príklad

Okrem samotného Správcu (účet Administrator) sú v ESMC vytvorení traja používatelia, pričom každý má svoju vlastnú domácu skupinu:

John, San Diego

Larry, Sydney

Makio, Tokyo

 
Správca importuje 3 licencie. Tieto licencie budú zahrnuté v statickej skupine Všetko a ostatní používatelia ich nebudú môcť použiť.

Ak chce správca priradiť licenciu k inému používateľovi, môže kliknúť na začiarkavacie pole umiestnené vedľa licenčného fondu, ktorý chce priradiť, následne môže kliknúť na tlačidlo Akcie a potom na move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť a vybrať skupinu, do ktorej má daný používateľ prístup. V prípade používateľa John je potrebné kliknúť na skupinu San Diego. Používateľ John musí mať pridelené povolenie na použitie Licencií v skupine San Diego.

Hneď ako sa používateľ John prihlási do ESMC Web Console, bude môcť vidieť a použiť len tú licenciu, ktorá bola presunutá do jeho skupiny. Správca by mal tento postup následne zopakovať aj pre ostatných používateľov (Larry a Makio); používatelia vidia len svoje licencie, kým správca vidí všetky licencie.