Certifikáty

Certifikáty sú dôležitou súčasťou produktu ESET Security Management Center. Sú potrebné na komunikáciu medzi súčasťami ESMC a ESMC Serverom. Aby mohli všetky súčasti komunikovať správne, všetky partnerské certifikáty musia byť platné a podpísané rovnakou certifikačnou autoritou. Viac informácií o certifikátoch v ESMC nájdete v našom článku databázy znalostí.

V rámci certifikátov máte na výber niekoľko možností:

Môžete používať certifikáty, ktoré boli automaticky vytvorené pri inštalácii nástroja ESMC.

Môžete vytvoriť novú Certifikačnú autoritu (CA) alebo importovať verejný kľúč, ktorý použijete pri podpisovaní Partnerského certifikátu pre každú súčasť (ESET Management Agent, ESMC Server, ESMC MDM alebo Virtual Agent Host).

Môžete používať vlastnú Certifikačnú autoritu a certifikáty.

 

note

Poznámka

Ak sa chystáte migrovať ESMC Server na iný počítač, musíte exportovať/zálohovať všetky certifikačné autority, ktoré používate, ako aj certifikát ESMC Servera. V opačnom prípade súčasti ESMC nebudú komunikovať s vaším novým ESMC Serverom.

V ESMC Web Console môžete vytvoriť novú Certifikačnú autoritu a Partnerské certifikáty. Ďalej postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Vytvorenie novej certifikačnej autority

oImport verejného kľúča

oExport verejného kľúča

oExport verejného kľúča vo formáte BASE64

Vytvorenie partnerských certifikátov

oVytvorenie certifikátu

oExport certifikátu

oVytvorenie APN/ABM certifikátu

oZneplatnenie certifikátu

oVyužitie certifikátu

oNastavenie nového certifikátu pre ESMC Server

oVlastné certifikáty pre ESET Security Management Center

oCertifikát s končiacou platnosťou – hlásenie a nahradenie

important

Dôležité

Operačný systém macOS/OS X nepodporuje certifikáty, ktorých platnosť skončí 19. januára 2038 a neskôr. ESET Management Agent bežiaci na operačnom systéme macOS/OS X nebude schopný pripojiť sa k ESMC Serveru.

note

Poznámka

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie súčastí nástroja ESMC musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 2 dni pred vytvorením certifikátu.

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené v ESMC Web Console musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 1 deň pred vytvorením certifikátu. Dôvodom je pokryť všetky možné časové odchýlky medzi všetkými dotknutými systémami.

Napríklad, certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 počas inštalácie bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 10. január 2017 00:00:00 a certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 v ESMC Web Console bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 11. január 2017 00:00:00.