Nieaktualne aplikacje

Aby sprawdzić, które komponenty programu ESMC nie są aktualne, należy użyć raportu o nazwie Nieaktualne aplikacje.

Ten raport można utworzyć na dwa sposoby:

Dodaj nowy panel kontrolny lub zmodyfikuj jedno i istniejących okienek panelu kontrolnego.

Wybierz kolejno pozycję Raporty, kategorię Komputery i kafelek Nieaktualne aplikacje, a następnie kliknij opcję Generuj teraz.

W przypadku znalezienia nieaktualnej aplikacji możesz:

Użyć zadania klienta Uaktualnianie komponentów rozwiązania Security Management Center, aby uaktualnić agenta, serwer i narzędzie MDM ESET Management.

Użyć zadania klienta Instalacja oprogramowania, aby uaktualnić produkt zabezpieczający.