Otwieranie konsoli internetowej ESMC

Konsola internetowa ESET Security Management Center jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESMC. Można ją traktować jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi rozwiązaniami zabezpieczającymi firmy ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Konsolę internetową ESMC można otworzyć na kilka różnych sposobów:

Na serwerze lokalnym (komputerze będącym hostem dla konsoli internetowej) wpisz w przeglądarce internetowej następujący adres URL:
https://localhost/era/

Na dowolnym urządzeniu z dostępem do używanego serwera internetowego wpisz adres URL w następującym formacie:
https://nazwa_serwera/era/
Część „nazwa_serwera” zastąp prawdziwą nazwą lub adresem IP używanego serwera internetowego.

Aby zalogować się do ESMCurządzenia wirtualnego , użyj następującego adresu URL:
https://[adres_IP]
Część „[adres IP]” zastąp adresem IP maszyny wirtualnej ESMC.

Na serwerze lokalnym (komputerze będącym hostem dla konsoli internetowej) należy kliknąć kolejno pozycje Start > Wszystkie programy > ESET > ESET Security Management Center > Konsola internetowa ESET Security Management Center — ekran logowania otworzy się w domyślnej przeglądarce internetowej. Nie dotyczy to urządzenia wirtualnego ESMC.

Gdy serwer internetowy (ten, na którym uruchomiona jest konsola internetowa ESMC) działa, wyświetlony zostaje następujący ekran logowania.

fs_login_screen

Jeśli jest to pierwsze logowanie, należy podać poświadczenia wprowadzone podczas procedury instalacji. Więcej informacji na temat tego ekranu można znaleźć w części Ekran logowania do konsoli internetowej.

note

Uwaga

W przypadku występowania problemów z logowaniem i wyświetlania komunikatów o błędach przy próbie zalogowania się należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów — konsola internetowa.