Wdrożenie ESET Management Agent

W tej sekcji omówiono wszystkie dostępne metody wdrażania agenta ESET Management na komputerach klienckich w sieci. Jest to bardzo istotne, ponieważ rozwiązania zabezpieczające firmy ESET działające na komputerach klienckich komunikują się z serwerem ESMC wyłącznie za pośrednictwem agenta.

Dodawanie komputerov klienckiego do struktury ESMC

Zanim będzie można przystąpić do zarządzania komputerami klienckimi w sieci, należy dodać je w programie ESET Security Management Center. Można to zrobić przy użyciu jednej z tych metod:

Synchronizacja z usługą Active Directory

RD Sensor

Ręczne dodawanie nowych urządzeń

Wdrożenie ESET Management Agent

Wdrażanie ESET Management Agent można przeprowadzić na kilka sposobów. Agenta można wdrażać lokalnie lub zdalnie:

Wdrażanie lokalne — ta opcja wymaga zainstalowania narzędzia ESET Management Agent (agenta i produktu zabezpieczającego firmy ESET) lokalnie na komputerze klienckim.

note

Uwaga

Wdrożenie lokalne zalecane jest wyłącznie w przypadku niewielkich sieci (do 50 komputerów). W przypadku większych sieci można wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO oraz programu SCCM.

Wdrażanie zdalne — zalecamy zastosowanie tej metody w przypadku masowych wdrożeń ESET Management Agent na dużej liczbie komputerów klienckich.

fs_add_devices_choose_deploy