Uaktualnianie komponentów Security Management Center

Zadanie Uaktualnianie komponentów rozwiązania Security Management Center umożliwia uaktualnienie komponentów programu ESMC (agenta ESET Management, serwera ESMC, konsoli internetowej oraz narzędzia MDM, ale nie Apache Tomcat i serwera proxy Apache HTTP). Zadanie uaktualnienia można wykonać tylko na komputerze z zainstalowanym agentem ESET Management. Agent musi być też zainstalowany na serwerze ESMC.

important

WAŻNE

Możesz uaktualnić program do wersji ESMC 7.2 tylko z wersji ERA 6.5 lub nowszej. Jeśli używasz starszej wersji ERA 6.x, najpierw uaktualnij ją do ERA 6.5. Szczegółowe instrukcje zawiera przewodnik po instalacji.

Podczas uaktualniania z ERA 6.x należy uaktualnić go do serwera ESMC przed uaktualnieniem agentów. Agenty ESET Management w wersji 7.x wykorzystują nowy protokół komunikacyjny i nie mogą nawiązywać połączenia z serwerem ERA w wersji 6.x.

Aby zapobiec niepowodzeniu instalacji, program ESMC wykonuje następujące testy przed instalacją lub uaktualnieniem produktów ESET.

czy repozytorium jest dostępne

jeśli na komputerze klienckim jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku (1 GB, niedostępne w systemie Linux)

 

note

Uwaga

Program ESMC 7 automatycznie powiadamia użytkownika o dostępności nowej wersji serwera ESMC.

Zobacz też inne sposoby uaktualnienia programu ESET Security Management Center do najnowszej wersji.

Aby utworzyć zadanie, kliknij kolejno pozycje Zadania > Nowe > add_new_defaultZadanie klienta lub kliknij odpowiednie urządzenie klienckie w obszarze Komputery i wybierz pozycję Nowe zadanie.

Podstawowe

W sekcji Podstawowe wprowadź podstawowe informacje dotyczące zadania, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.
Z menu rozwijanego Zadanie wybierz typ zadania, które chcesz utworzyć i skonfigurować. Jeśli przed utworzeniem nowego zadania wybrano konkretny typ zadania, opcja w menu Zadanie zostaje wstępnie wybrana na podstawie wcześniejszego wyboru. W polu Zadanie (patrz lista wszystkich zadań) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

Ustawienia

Zaznacz pole wyboru Akceptuję warunki Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji i potwierdzam politykę prywatności. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach Zarządzanie licencjami oraz Umowa EULA.

Serwer odniesienia rozwiązania Security Management Center — wybierz wersję serwera ESMC z listy. Wszystkie komponenty rozwiązania ESMC zostaną uaktualnione do wersji zgodnych z wybranym serwerem.

Zaznacz pole wyboru obok opcji W razie potrzeby automatycznie uruchom ponownie, aby wymusić ponowne uruchomienie komputera klienckiego po ukończeniu instalacji. Można również pozostawić tę opcję niezaznaczoną, a komputery klienckie uruchomić ponownie ręcznie.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno. Zalecamy kliknięcie pozycji Utwórz element wyzwalający w celu określenia czasu wykonania oraz obiektów docelowych zadania klienta. Jeśli klikniesz przycisk Zamknij, możesz utworzyć element wyzwalający później: kliknij wystąpienie Zadanie klienta i z menu rozwijanego wybierz pozycję Uruchom w.

client_task_finish

W obszarze Zadania widoczny jest pasek postępu, ikona stanu i szczegóły każdego utworzonego zadania.