Uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Funkcja uwierzytelniania dwuskładnikowego stanowi bezpieczniejszą metodę logowania się do konsoli internetowej ESMC i korzystania z niej.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe zapewnia firma ESET przy użyciu technologii ESET Secure Authentication. Technologii ESET Secure Authentication nie trzeba wdrażać ani instalować w danym środowisku. Program ESMC automatycznie łączy się z serwerami firmy ESET, aby uwierzytelnić użytkowników, którzy chcą się zalogować do konsoli internetowej ESMC.

Użytkownicy z włączonym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym muszą logować się w programie ESET Security Management Center przy użyciu technologii ESET Secure Authentication.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji i zalet produktów, odwiedź stronę produktów ESET Secure Authentication.

Nie ma ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą zalogować się w programie ESMC przy użyciu technologii uwierzytelniania dwuskładnikowego ESA.

Ustawienia serwera proxy HTTP nie są stosowane w komunikacji z serwerami Secure Authentication (uwierzytelniania dwuskładnikowego).

W produkcie ESMC 7.1 lub nowszym można włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe także dla konta administratora.

Wymagania wstępne

Aby można było włączyć funkcję uwierzytelniania dwuskładnikowego dla konta innego użytkownika, wymagane jest uprawnienie do zapisu w odniesieniu do takiego użytkownika. Po włączeniu tej funkcji, przed zalogowaniem się użytkownik musi samodzielnie skonfigurować uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Użytkownicy otrzymają łącze w wiadomości SMS, które będą mogli otworzyć w przeglądarce telefonu w celu zapoznania się z instrukcjami konfiguracji uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie działa bez bezpośredniego dostępu sieciowego do serwerów uwierzytelniania dwuskładnikowego firmy ESET. Konieczne jest co najmniej zezwolenie w zaporze na nawiązywanie połączenia z określonymi serwerami uwierzytelniania dwuskładnikowego. Serwer proxy skonfigurowany w obszarze Więcej > Ustawienia serwera > Ustawienia zaawansowane > Serwer proxy HTTP nie ma zastosowania względem uwierzytelniania dwuskładnikowego.

note

Uwaga

Użytkownicy z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym nie mogą posłużyć do wspomaganej instalacji serwerowej.

Jak włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w przypadku użytkownika konsoli internetowej?

1.Utwórz nowego użytkownika lub wykorzystaj istniejącego.

2.Przejdź do obszaru Więcej > Użytkownicy w konsoli internetowej ESMC.

3.Kliknij użytkownika i wybierz kolejno pozycje Uwierzytelnianie dwuskładnikowe > apply_defaultWłącz.

4.Przy następnym logowaniu użytkownika po wyświetleniu monitu wpisz numer telefonu użytkownika.

5.Zainstaluj aplikację mobilną ESET Secure Authentication na telefonie komórkowym użytkownika, korzystając z łącza z SMS lub kodu QR.

6.Gdy aplikacja zostanie zainstalowana z użyciem tokenu, Twoja instancja ESMC zostanie dodana do aplikacji.

7.Przejdź do logowania i po wyświetleniu monitu wpisz hasło jednorazowe z aplikacji mobilnej na konsoli internetowej. W aplikacji mobilnej do każdego logowania generowane jest nowe hasło.