Konsola internetowa ESMC

Konsola internetowa ESMC jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESMC. Można ją postrzegać jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi programami zabezpieczającymi ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej (patrz sekcja Obsługiwane przeglądarki internetowe) z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlany jest kreator uruchamiania programu.

Elementy standardowego układu konsoli internetowej ESMC:

Aktualny użytkownik zawsze jest wyświetlany w prawym górnym rogu, gdzie odliczany jest limit czasu jego sesji. W dowolnym momencie można się wylogować, klikając opcję Wyloguj. Po upłynięciu limitu czasu sesji (z powodu braku aktywności użytkownika) użytkownik musi się ponownie zalogować.

Aby zmienić Ustawienia użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu konsoli internetowej ESMC.

Można kliknąć znak information w górnej części dowolnego ekranu, aby otworzyć menu Pomoc. Pierwsze łącze w tym menu zawsze prowadzi do Pomocy online dotyczącej bieżącego ekranu.

Menu jest zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest kreator. Kliknij expand_menu, aby rozwinąć menu po lewej stronie ekranu. Aby je zwinąć, kliknij opcję collapse_menu Zwiń menu.

gear_icon zawsze oznacza menu kontekstowe.

Należy kliknąć opcję update_default Odśwież, aby załadować ponownie/odświeżyć wyświetlane informacje.

Kliknij logo ESET Security Management Center, aby otworzyć ekran Panelu kontrolnego.

dashboard

Obszar Przegląd stanu zawiera informacje umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie programu ESET Security Management Center. Przedstawiono tam zalecane czynności.

fs_getting_to_know_status_overview

Ekrany z drzewami mają specyficzne elementy sterowania. Samo drzewo znajduje się po lewej stronie, a pod nim widoczne są dostępne czynności. Wystarczy kliknąć element, by wyświetlić dostępne dla niego opcje.

Tabele umożliwiają zarządzanie jednostkami w wierszach pojedynczo lub całymi grupami (po zaznaczeniu większej liczby wierszy). Kliknięcie wiersza umożliwia wyświetlenie opcji jednostek znajdujących się w tym wierszu. Dane w tabelach można filtrować i sortować.

computer_new_task

Obiekty w programie ESMC można edytować przy użyciu kreatorów. Wszystkie kreatory mają te cechy:

Kroki ustawione są pionowo, od góry do dołu.

Użytkownik może w dowolnym momencie wrócić do dowolnego kroku.

Nieprawidłowo wprowadzone dane zostają oznaczone w momencie przeniesienia kursora do nowego pola. Krok kreatora zawierający nieprawidłowe dane wejściowe jest także oznaczany.

Przycisk Zakończ nie jest dostępny, dopóki wszystkie dane nie są prawidłowe.

fs_getting_to_know_web_console_wizard