Řešení problémů – Web Console

V tabulce níže uvádíme přehled nejčastějších chybových hlášení a stavů souvisejících s přihlášením do Web Console společně s jejich vysvětlením a možnými kroky pro jejich vyřešení:

Chybová zpráva

Možný důvod

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Neplatné uživatelské jméno nebo heslo

Zadáváte chybné jméno nebo heslo. Zkontrolujte zadání a zkuste to znovu

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Nepodařilo se připojit k serveru. Důvod: server není dostupný nebo neběží.

Ověřte, zda běží služba ESMC Server a databázového serveru. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Chyba při komunikaci

Ověřte, zda korektně běží služba ESMC Server, běžíwebový server (Apache Tomcat) a má spojení se serverem. Případně zkontrolujte jeho protokoly. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Vypršel čas spojení

Ověřte konfiguraci sítě, firewallu a ujistěte se, že ze serveru, kde běží ESMC Web Console (Apache Tomcat) je dosažitelný ESMC Server. ESMC Server může být přetížený, zkuste restartovat server. Nemáte stejnou verzi ESMC Web Console a ESMC Serveru.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Uživatel nemá přiřazenou žádné přístupové oprávnění

Daný uživatelský účet nemá oprávnění pro přihlášení. Přihlaste se jako administrátor a danému uživateli přiřaďte odpovídající sadu oprávnění.

validation-status-icon-error Neúspěšné přihlášení: Chyba při parsování odpovědi

ESMC Web Console nesouhlasí s verzí ESMC Serveru. Tato chyba se může zobrazit v průběhu aktualizace na novou verzi. Pokud chyba přetrvává, aktualizujte ESMC Web Console ručně.

validation-status-icon-warning Používáte nešifrované spojení! Prosím, nastavte webserver tak, aby používal HTTPS

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme ESMC Web Console nastavit tak, aby běžela na HTTPS.

JavaScript je vypnutý. Prosím, povolte jej ve svém prohlížeči.

Povolte JavaScript nebo aktualizujte svůj webový prohlížeč.

Chyba

Možný důvod

Přihlašovací obrazovka se nezobrazuje nebo načítá ve smyčce.

Restartujte službu ESET Security Management Center Server. Po opětovném nastartování služby ESET Security Management Center Server restartujte službu Apache Tomcat. Po provedení těchto kroků by se již měla přihlašovací obrazovka ESET Security Management Center správně zobrazit. Více informací naleznete v Databázi znalostí.

Pokud Apache Tomcat nedokázal rozbalit obsah era.war souboru a Web Console není dostupná, postupujte podle kroků uvedených v naší Databázi znalostí.

Pokud se vám nezobrazí v některých částech (kontextových menu a menu Rychlé odkazy) ESMC konzole všechny texty,

může to být způsobeno doplňky pro blokování reklamy. Pro vyřešení této situace deaktivujte doplněk pro adresu ESMC Web Console.

Po přihlášení se Web Console nezobrazuje správně (chybí některé prvky, atp.).

Ujistěte se, že používáte podporovaný internetový prohlížeč.

Po přihlášení se Web Console nezobrazuje správně.

Pokud se některé části ESMC Web Console (např. záložka Počítače) nenačítají, spusťte Tomcat9w.exe, který naleznete ve složce C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ složka Tomcat ]\

Na záložce General klikněte na tlačítko Stop a zastavte službu Apache Tomcat.

Přejděte na záložku Java a do sekce Java Options přidejte níže uvedený kód:
-Duser.country=US
-Duser.language=en

Na záložce General klikněte na tlačítko Start a spusťte službu Apache Tomcat.

Web Console se načítá příliš dlouho. Při načítání velkého počtu objektů konzole spadne.

Při práci s velkým množství objektů vyžaduje Web Console více paměti. Podívejte se na konfiguraci webové konzole v enterprise prostředí.

Některé části Web Console se nenačítají správně a zobrazuje se mi chyba. Například při úpravě politiky se zobrazila chyba: "ERROR WHILE INITIALIZING CONFIGURATION EDITOR.: (TYPEERROR) : ((INTERMEDIATE VALUE)(INTERMEDIATE VALUE) , K).INITCONFIGEDITOR IS NOT A FUNCTION"

Tento problém způsobuje použití reverzní proxy, který brání v načítání modulů Web Console. URL řetězce pro jednotlivé moduly Web Console, které načítá Apache Tomcat, se mohou dynamicky měnit (například řetězec následovaný po era/webconsole/configEngine/: era/webconsole/configEngine/02645EFC6A9323B2B449042FB8S63FD3/v0.0/css/001_ce.ltr.css. Pro vyřešení se ujistěte, že máte správně nakonfigurovanou reverzní proxy.

note

Poznámka

Po provedení aktualizace ESMC doporučujeme před opětovným načtením Web Console smazat cache a cookies ve vašem prohlížeči.

Protože ESMC Web Console používá pro přenos dat zabezpečený protokol (HTTPS), může se vám při pokusu o přístup k ESMC Web Console zobrazit upozornění o nedůvěryhodném certifikátu nebo nezabezpečeném spojení (přesné znění hlášky záleží na použitém prohlížeči). Důvod tohoto upozornění je způsoben tím, že se prohlížeč snaží ověřit identitu stránky, kterou chcete zobrazit. Pro pokračování k ESMC Web Console klikněte na Pokračovat na tuto stránku (Internet Explorer) nebo Rozumím rizikům, případně klikněte na Přidat výjimku... a Schválit bezpečnostní výjimku (Mozilla Firefox). Výjimka bude platná pouze pro komunikaci s ESET Security Management Center Web Console. V případě potřeby můžete na webový server nahrát vlastní SSL certifikát.