Průvodce prvotním spuštěním

Při prvním přihlášení do ESET Security Management Center Web Console se zobrazí průvodce prvotním spuštěním. Tento průvodce vás seznámí s nejdůležitějšími částmi ESMC Web Console, představí ESET Management Agenta a bezpečnostní produkty ESET. Přiblíží vám záložku Počítače, vysvětlí rozdíl mezi statickými a dynamickými skupinami, nastíní fungování úloh, politik a představí vám ESET Management Agenta, prostřednictvím kterého budete vzdáleně ovládat zařízení i bezpečnostní produkt.

Na závěr vám umožní vytvořit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET (například ESET Endpoint Security).

important

Důležité

All-in-one instalační balíček (.exe) je dostupný pouze pro Windows.

Průvodce můžete kdykoli ukončit kliknutím na možnost Zavřít průvodce. Tím přejdete přímo do ESMC Web Console. Při příštím přihlášení do ESMC se již průvodce nezobrazí. Průvodce si můžete kdykoli zobrazit kliknutím na information Nápověda > Průvodce prvotním spuštěním.

Pro zobrazení průvodce vytvořením all-in-one instalačního balíčku klikněte v menu Rychlé odkazy na položku Další možnosti nasazení.

important

Důležité

Pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku musí mít uživatel oprávnění pro nasazení agenta. Pokud se přihlásíte například pod účtem s oprávněním pro asistovanou instalaci nebo oprávněním pouze pro čtení, průvodce nezobrazí poslední část pro vytvoření instalačního balíčku.

Pro vytvoření all-in-one instalačního balíčku vyberte:

1.Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.

2.Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET Management.

note

Poznámka

Pokud v seznamu nevidíte žádný balíček, nemáte přístup k repozitáři. Zkontrolujte konektivitu do internetu, případně v Nastavení serveru ověřte, zda máte v poli Repozitář zadanou hodnotu AUTOSELECT. Detailní informace naleznete v kapitole Rozšířená nastavení serveru.

3.Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Pro více informací se podívejte do kapitoly Správa licence a EULA.

4.Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat  do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

5.Licence (volitelné) – licenci můžete přidat některým ze způsobů popsaným v kapitole Správa licence. Pokud jste již licenci přidali, ze seznamu licencí jednoduše vyberte tu, kterou chcete v průběhu instalace použít pro aktivaci bezpečnostního produktu. Pokud licence nevybere, můžete vytvořit instalační balíček bez ní, a produkt aktivovat později. Přidávat nebo odebírat licence může pouze administrátor, jehož domovskou skupinou jsou Všechna zařízení a má oprávnění pro Zápis licencí.

6.Po vybrání možnosti Zobrazit rozšířená nastavení můžete:

Spustit ESET AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění dojde k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran.

Vybrat jiný certifikát agenta, případně k němu zadat heslo. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESMC definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě ponechte pole Heslo k certifikátu prázdné.

important

Důležité

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do pole Server zadejte adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu 3128. V případě potřeby port změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší HTTP Proxy.

important

Důležité

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude funkční.

oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.

7.Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk Encryption.

startup_installer

8.Pro dokončení klikněte na tlačítko Vytvořit balíček. Následně se vygenerují odkazy pro stažení 32-bitového a 64-bitového instalačního balíčku. Kliknutím na požadovaný balíček zahájí server jeho stahování. Po dokončení procesu budete vyzváni k vybrání místa, do kterého chcete instalační balíček (například PROTECT_Installer_x32_cs_CZ.exe nebo PROTECT_Installer_x64_cs_CZ.exe) uložit. Klikněte na tlačítko Uložit soubor.

9.Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Spuštěním balíčku na koncovém zařízení na něj nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ESMC. Pro více informací týkající se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací.

note

Poznámka

Po prvním přihlášení do ESMC Web Console doporučujeme spustit klientskou úlohu pro aktualizaci operačního systému na server, kde běží ESET Security Management Center.