odebráním počítače ze správy

Pro odebrání zařízení z konzole klikněte v hlavním okně na záložce Počítače na zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost delete_defaultOdstranit. Následně se zobrazí dialogové okno s kroky, které je potřeba provést.

remove_computer_from_management

important

Důležité

Po provedení každého kroku se ujistěte, že jste ho provedli správně. V opačném případě nedojde ke korektnímu a očekávanému odebrání zařízení.

1.Obnovení nastavení produktu – klikněte na tlačítko Správa politik a odeberte všechny politiky aplikované na zařízení. Doporučujeme prostudovat sekci Pravidla odebrání politik v kapitole Politiky. Pokud máte přístup do nastavení produktu ochráněn heslem, vytvořte novou politiku v níž vynucení hesla zrušíte (pouze vyberte možnost Nastavit heslo, ale žádné nezadávejte). V případě EFDE klientů nejprve stanici dešifrujte.

2.Ukončení správy – na stanici spusťte úlohu pro ukončení správy, nebo manuálně odinstalujte na stanici ESET Management Agenta, případně bezpečnostní produkt (v případě mobilních zařízení). Tím přerušíte komunikaci mezi stanicí a ESMC.

3.Odebrání počítače z databáze – ujistěte se, že se zařízení již nepřipojuje k ESMC. Poté ho můžete odstranit ze seznamu spravovaných zařízení.

Vybráním možnosti Chci deaktivovat nainstalované ESET produkty zajistíte odstranění licence ze všech ESET produktů nainstalovaných na daném zařízení. Více informací naleznete v kapitole deaktivace firemních produktů ESET.