Prvotní konfigurace

Postupujte podle následujících kroků, abyste mohli z webové konzole ESET Security Management Center spravovat mobilní zařízení:

1.Nainstalujte Mobile Device Connector (MDC). Tuto komponentu můžete nainstalovat rovnou prostřednictvím all-In-one instalačního balíčku nebo samostatně, ať již na Windows nebo Linux. Před instalací se ujistěte, zda splňujete všechny požadavky.

note

Poznámka

Pokud nainstalujete MDC prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku, HTTPS certifikát podepsaný ESMC CA a používaný pro ověření komunikace s mobilními zařízeními se vygeneruje automaticky, a není zobrazen v sekci Další > Certifikáty > Klientské certifikáty.

V případě, že chcete komponentu nainstalovat prostřednictvím all-in-one-balíčku a chcete použít vlastní certifikát, po dokončení instalace jej změňte prostřednictvím politiky (v konfigurační šabloně ESET Mobile Device Connector v sekci Obecné klikněte na Změnit certifikát).

Pokud budete tuto komponentu instalovat samostatně:

a) vytvořte si certifikát podepsaný ESMC CA (jako produkt vyberte vyberte Mobile Device Connector; do pole adresa zadejte IP adresu nebo název serveru; podepište jej vestavěnou certifikační autoritou ESMC CA)
b) použijte vlastní HTTPS certifikát podepsaný certifikační autoritou, kterou důvěřuje společnost Apple.

2.Aktivujte ESMC MDC prostřednictvím klientské úlohy na aktivaci produktu. Jedná se o stejný postup jako v případě aktivace bezpečnostního produktu, pouze vám v tomto případě nebude odečtena žádná jednotka z licence.

3.Doporučujeme využít serverovou úlohu pro synchronizaci uživatelů. Tím si zajistíte automatické načtení uživatelů z Active Directory nebo LDAP do ESMC.

note

Poznámka

Pokud budete spravovat pouze zařízení s OS Android (nikoli iOS), přejděte rovnou na krok číslo 7.

4.Vytvoření APN/DEP certifikátu. Tento certifikát používá ESMC MDM pro registraci iOS zařízení. Certifikáty, které vložíte do registračního profilu je nutné přidat také do ABM profilu.

5.Vytvořte novou politiku pro ESET Mobile Device Connector a nahrajte do ní APNS certifikát podepsaný společností Apple.

note

Poznámka

Pro registraci iOS zařízení prostřednictvím Apple Business Manager (ABM) přejděte do samostatné kapitoly.

6.Zaregistrujte mobilní zařízení. Úloha je stejná pro registraci Android i iOS zařízení. To můžete provést například přímo ze záložky Počítače nebo Skupiny, kde vyberte statickou skupinu, do které chcete zařízení přidat, a klikněte na Přidat nové > Mobilní zařízení (tato možnost není dostupná nad dynamickými skupinami).

7.Pokud jste v průběhu registrace nevybrali licenci, aktivujte mobilní zařízení prostřednictvím klientské úlohy na aktivaci produktu a použijte licenci, kterou můžete aktivovat mobilní zařízení (například Office Secure). Každé mobilní zařízení vám odečte jednotku z licence.

important

Důležité

Prostřednictvím úlohy Aktivace produktu je možné aktivovat mobilní produkty (ESET Endpoint pro Android a MDM pro iOS), stejně tak ji použít pro aktivaci prostřednictvím offline licence.  

Prostřednictvím offline licence není možné aktivovat produkty ESET ve verzi 4 a 5. Tyto produkty je nutné aktivovat ručně, případně přejít na podporovanou verzi (doporučujeme používat nejnovější verzi).

8.V případě potřeby upravte atributy uživatelů a přiřaďte jim konkrétní mobilní zařízení, pokud ke spárování uživatelů nedošlo na základě e-mailové adresy automaticky v průběhu registrace zařízení.

9.Nyní můžete jednotlivým zařízení přiřazovat politiky. Například vytvořte politiku, která automaticky uživateli nastaví Exchange ActiveSync účet na jeho iOS zařízení (přidá poštu, kalendář a kontakty). Využívat můžete také restrikce nebo vzdáleně konfigurovat nastavení Wi-Fi.

10. Pokud jste zařízení zformátovali nebo došlo k poškození registračního profilu, použijte možnost pro přeregistrování zařízení (v kontextovém menu vyberte Mobil > Přeregistrovat). Uživateli bude doručen nový registrační odkaz.

11. Pokud jste zařízení vyřadili, a již jej nebudete prostřednictvím ESMC spravovat, zašlete na něj klientskou úlohu pro Ukončení správy (odinstalování ESET Management Agenta).