Web Console

Do ESMC Web Console se přihlásíte pomocí uživatelského jména a hesla. Po zaškrtnutí možnosti Přihlásit se do domény se můžete přihlásit prostřednictvím účtu doménového uživatele, pokud máte namapovanou doménovou skupinu. Při přihlašování pomocí doménových údajů zadávejte uživatelské jméno ve tvaru:

Active Directory: DOMAIN\username

Linux a ESMC virtuální appliance LDAP: username@FULL.DOMAIN.NAME

note

Poznámka

Pokud máte potíže s přihlášením nebo potřebujete zjistit význam jednotlivých hlášení, přejděte do kapitoly Web Console – řešení problémů.

V případě potřeby si pomocí rozbalovacího menu změňte jazyk, ve kterém chcete ESMC Web Console používat. Další informace naleznete v Databázi znalostí.

note

Poznámka

Mějte na paměti, že při změně jazyka nedojde ke změně všech prvků webové konzole. Některé prvky vytvořené v průběhu inicializace vaší ESMC instance se nezmění.

Povolit relaci ve více záložkách – Web Console můžete používat ve více záložkách v jednom prohlížeči.

Pokud tuto možnost aktivujete, v každé záložce se vám otevře ta samá relace konzole. Při otevření další nové záložky se všechny ostatní dříve otevřené záložky se stejným nastavením připojí k nově otevřené. V případě, že se v jedné záložce odhlásíte, relace bude ukončena ve všech záložkách.

Pokud tuto možnost deaktivujete, v každé záložce se otevře ESMC Web Console nezávisle. Můžete se tak například v každé z nich přihlásit jako jiný uživatel, a testovat oprávnění.

Změnit heslo / Použít jiný účet – pomocí této možnosti si můžete změnit heslo, resp. se vrátit na úvodní stranu přihlašovací obrazovky.

webconsole_change_password

Správa relace a bezpečnostní opatření

Zablokování IP adresy po neúspěšném přihlášení

Po 10 neúspěšných pokusech o přihlášení bude IP adresa na 10 minut zablokována. Toto neovlivní již existující relace. Na tuto skutečnost budete upozorněni chybovým hlášením: Neúspěšné přihlášení: Přihlášení z vaší adresy bylo dočasně zablokováno.

Zablokování IP adresy používající neplatné ID relace

Pokud z jedné IP adresy přijde 15 požadavků s neplatným ID relace, připojení z dané IP adresy bude na dalších 15 minut zablokováno. Započítávány nejsou relace, jejichž platnost již vypršela. Za útok není tedy považována relace, kterou máte otevřenou v prohlížeči, její platnost již vypršela, a zkusíte požadavek odeslat znovu. Zároveň dojde k vytvoření banu na IP na 15 minut a zablokování všech požadavků (včetně těch platných). Ban odstraníte restartováním webového serveru (služby tomcat).