Nasazení agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM

Agenta můžete nasadit lokálně, vzdáleně, nebo využít doménovou politiku (GPO) či nástroje určené pro hromadné nasazení aplikací – například SSCM, Symantec Altiris či Puppet.

important

Důležité

Při nasazování ESET Management Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má ESMC Server i cílová stanice přístup k internetu.

Pro nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM postupujte podle následujících kroků:

Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte instalační .msi balíček agenta.

V hlavním menu Web Console klikněte v sekci Rychlé odkazy na možnost Další možnosti nasazení. V zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost Využít pro nasazení GPO nebo SCCM a klikněte na tlačítko Vytvořit skript.

Certifikát

Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat  do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

Automaticky se vybere vhodný klientský certifikát a certifikační autorita. Pokud chcete pro komunikaci daného ESMC Agenta použít jiný certifikát, klikněte na jeho název a ze seznamu dostupných certifikátů vyberte jiný. Případně pomocí možnosti Vlastní certifikát můžete nahrát váš certifikát ve formátu .pfx. Více informací o použití vlastních certifikátů naleznete v samostatné kapitole.

Pokud máte certifikát opatřen heslem, zadejte jej. To je potřeba, pokud jste například v průběhu instalace ESMC definovali heslo, případně chcete použít vlastní certifikát pro ověřování komunikace agenta. V opačném případě ponechte pole prázdné.

important

Důležité

V hesle certifikátu není možné použít následující znaky: " \ Tyto znaky mohou způsobit chybu při inicializaci agenta.

Rozšířené

V této části můžete přizpůsobit parametry instalace ESET Management Agenta:

1.Zadejte název, volitelně popis, šablony instalačního balíčku.

2.Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

3.Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku.

4.Počáteční konfigurace balíčku (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat, a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.

5.V případě potřeby můžete zadat název ESMC serveru a port. Pokud jsou zobrazené údaje správné, ponechte pole beze změny.

6.Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESMC serveru prostřednictvím Proxy vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Server, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Pro více informací přejděte do kapitoly Proxy.

important

Důležité

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESMC Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESMC Serverem nebude funkční.

oAktivujete-li možnost Použít záložní připojení, ESET Management Agent se, v případě nedostupného proxy serveru, pokusí s ESMC navázat spojení přímo.

7.Akci dokončete kliknutím na tlačítko Dokončit. V závislosti na konfiguraci prohlížeče se automaticky stáhne konfigurační soubor install_config.ini, případně si vyberte místo, kam jej chcete uložit.

Kliknutím na jeden z níže uvedený odkazů si zobrazíte návod krok za krokem pro nasazení ESET Management Agenta:

1.Nasadit ESET Management Agenta prostřednictvím GPO (Group Policy Object) – Články v databázi znalostí nemusí být dostupné ve vašem jazyce.

2.Nasadit ESET Management Agent prostřednictvím SCCM (Software Center Configuration Manager)