Výjimky

V této sekci naleznete seznam všech vytvořených detekčních výjimek. Máte tak lepší přehled o existujících výjimkách a na jednom místě nástroje pro jejich správu.

Po vybrání jedné nebo více detekčních výjimek klikněte na tlačítko Akce a zobrazí se možnosti pro jejich správu:

edit_default Změnit přiřazení – pomocí této možnosti změníte cíle, na které se detekční výjimka aplikuje.

details_default Zobrazit ovlivněné počítače – kliknutím si zobrazíte seznam počítačů, na kterých je detekční výjimka aplikována.

delete_defaultOdstranit – kliknutím odstraníte vybranou detekční výjimku.

move_default Přístup skupiny > move_default Přesunout – kliknutím přesunete vybranou detekční výjimku do jiné statické skupiny.

Migrace výjimek z politiky

V ESMC 7.1 a novějším není možné definovat detekční výjimky prostřednictvím politiky pro konkrétní produkt. Pokud jste dříve v politikách definovali výjimky, podle níže uvedených kroků provedete jejich migraci do sekce Výjimky představené v ESMC 7.2:

1.V hlavním menu Web Console přejděte na záložku Politiky. Klikněte n politiku, která obsahuje výjimky, a z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit detaily.

2.Přejděte na záložku Nastavení a v konfigurační šabloně následně do sekce Detekční jádro.

3.Na řádku Detekční výjimky klikněte na možnost Zobrazit.

exclusion_export_from_policy_1

4.Klikněte na tlačítko Exportovat, následně na ikonu na řádku Stáhnout exportovaná data a soubor export.txt si uložte. Dále klikněte na tlačítko OK.

exclusion_export_from_policy2

5.V hlavním menu ESMC Web Console přejděte do sekce Další > Výjimky.

6.Klikněte na tlačítko Importovat pro importování detekčních výjimek ze souboru. Klikněte do pole Vyberte soubor k nahrání a najděte stažený soubor export.txt, případně jej jednoduše přetáhněte.

exclusion_import_1

7.Importování detekčních výjimek potvrďte kliknutím na tlačítko Importovat. Importované detekční výjimky se následně zobrazí v seznamu.

exclusion_import_2

warning

Varování

V průběhu migrace nedojde k zachování přiřazení. Importované detekční výjimky se automaticky přiřadí vaší domovské skupině. Pokud ji chcete přiřadit jinému cíli (počítači/skupině), klikněte na výjimku a vyberte možnost edit_defaultZměnit přiřazení.

Mějte na paměti, že výjimky se aplikují pouze na kompatibilní bezpečnostní produkty ESET. Detekční výjimky se neaplikují na nepodporované bezpečnostní produkty ESET. V takovém případě budou ignorovány.

Přizpůsobení filtrů a rozložení

Web Console si můžete přizpůsobit svým potřebám:

Správa postranního panelu a hlavní tabulky zobrazující data.

Přidáním filtrů a jejich uložením jako předvolby. Pro filtrování zobrazených objektů můžete využít štítky.