ESET Push Notification Service

ESET Push Notification Service (EPNS) zajišťuje příjem zpráv od ESMC serveru, pokud má oznámení pro klienta. Spojení funguje tak, aby ESMC mohl okamžitě klientovi odeslat (push) notifikaci. Pokud dojde k přerušení spojení, klient se jej pokusí znovu navázat. Hlavním důvodem persistentního spojení je zajištění příjmu zpráv na straně klienta.

Uživatel Web Console může prostřednictvím EPNS odeslat žádost o probuzení – mezi ESMC serverem a ESET Management agenty ve verzi 7.x. Při každé žádosti o probuzení se zasílá zároveň Wake On Lan. Adresy multicastu pro Wake on LAN můžete definovat v Nastavení serveru.

Detaily spojení

Pro fungování žádosti o probuzení prostřednictvím EPNS musí být ESET Management Agent i ESMC Server schopen komunikovat s EPNS serverem. Pokud agenti nedokáží navázat spojení s EPNS, probudí se pouze na základě Wake-Up call.

Detaily spojení

Zabezpečení

SSL

Protokol

MQTT (machine-to-machine connectivity protocol)

Port

primární: 8883

záložní připojení: 443 a proxy port definovaný v politice ESET Management agenta

Port 8883 je preferovaný, protože se jedná o MQTT port. 443 je pouze záložní port a je sdílen s jinými službami. Může tedy dojít k tomu, že firewall přeruší spojení na portu 443 z důvodu nečinnosti nebo při dosažení maximálního limitu otevřených připojení s HTTP Proxy serverem.

Adresa

epns.eset.com

Kompatibilita proxy

Pokud pro směrování komunikace používáte HTTP Proxy, Wake-Up call se odešle prostřednictvím ní. Autentifikace není podporována. Ujistěte se, že máte politikou pro agenta správně nakonfigurovanou HTTP Proxy na stanicích, na které Wake-up call zasíláte. V případě nefunkční HTTP Proxy se Wake-up call zašle přímo.

Kompatibilita s ERA 6.x

ERA 6.x agenti nedokáží přijmout žádosti zaslané ESMC 7.x. ERA 6.x agenti přijmout pouze Wake On Lan, který probudí počítače ve stejné síti. Nicméně Wake On Lan nevynutí replikaci dat ESET Management Agenta.

ESET Management Agenti přijímají žádosti pouze prostřednictvím EPNS, nikoli z ERA 6.x serveru.
 

Z tohoto důvodu nejsou ERA 6.x agenti kompatibilní s ESET Security Management Center serverem ve verzi 7, a opačně.

Řešení problémů

Ujistěte se, že ve firewallu máte povolenou komunikaci na EPNS server, viz detaily komunikace v tabulce výše.

Ujistěte se, že agenti i server mají přímou viditelnost na EPNS server.